Gå til hovedindhold

Se video: Gillette går ind i kønskampen - 100 procent på feministernes side

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens og identitet.

Slogan
Alt om identitetspolitik

Feministerne taler meget om toksisk maskulinitet - at almindelig traditionel maskulinitet, som vi har kendt den frem til i dag, skulle være helt galt afmarcheret – og at mænd generelt og bredt set har været og er forkert på den.

Det er en meget radikal og reduktionistisk teori og en meget enøjet forståelse - både af mænd, af maskulinitet og af forholdet mellem kønnene som af feminister næsten altid præsenterets som antagonistisk, altså fjendligt.

Virkeligheden er jo meget mere blandet. Der er mænd som har opført sig dårligt. Der er mænd som har opført sig godt. Det samme kan man sige for kvinder. Aldrig anerkendes det fra feministisk hold at de fleste mænd faktisk behandler og har behandlet kvinder ordentligt.

Traditionel maskulinitet har været med til at bane vejen for de umådelige fremskridt, som vi her i vesten i dag kan tage for givet og dagligt nyder godt af - hvadenten vi er bevidste om det eller ej. Og selvfølgelig er der også elementer som er mindre heldige i noget så bredt som traditionel maskulinitet og mandighed.

Men det Gillette her gør, det er ganske enkelt fuldstændig ukritisk at vælge side til fordel for en radikalfeministisk opfattelse af historien og maskulinitet som op til at i dag altovervejende at have været et negativt fænomen. Denne voldsomt ensidige forståelse af fortiden køber Gillette.

Man siger at mænd ikke har været gode nok. Og nu skal der skabes en ny mand i et nyt billede.

Det er det Gillette siger. At man så forsøger at binde det an på barberblade og skrabere - ja, det er jo i grunden dybt latterligt.

Men der er nu ikke noget nyt i forhåbningen om en "ny mand".

Den slags har politiske - især kollektivistiske politiske bevægelser jo altid håbet på - en ny mand skabt efter nogle nye idealer som præsenteres som uendeligt overlegne i forhold til de idealer og traditioner som skal udslettes.

Nogle er måske dumme nok til at hoppe på det identitetspolitiske stunt fra Gillette.

Jeg er ikke. Jeg er til gengæld færdig med Gillettes produkter. Jeg vil ikke bakke op om en virksomhed som er så dum og enøjet. Som tramper på tidligere tiders mænd og maskulinitet i håb om at fremstå hippe og hive lidt ekstra profit hjem på et produkt som egentligt slet ikke er så vigtigt eller centralt for en mand som Gillette gennem årtier har forsøgt at bilde folk ind.

Så kan man spørge: Hvorfor det Lennart - bliver du så ikke også selv identitetspolitisk, når du på den måde lader dine indkøb styre af en reaktion på identitetspolitik.

Det kan man måske hævde. Men omvendt ville jeg jo tilslutte mig den side som Gillette har valgt at tage hvis jeg fortsatte med at købe deres produkter. Så ville jeg bakke økonomisk op om en identitetspolitik som er helt ude i hampen.

Så vil jeg hellere lave mod-politik. Altså gå imod og undgå virksomheder som begynder at lave identitetspolitik for mine penge.

De penge kommer Gillette ikke til at se flere af.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.