Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Fakta over følelser

Foto: Jakob Dall / www.jakobdall.com - tilladelse til pressebrug fra KU
Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Jakob Dall / www.jakobdall.com - tilladelse til pressebrug fra KU
Humaniora kan aldrig blive et forbillede for naturvidenskab

Naturvidenskaberne har i højere grad end de øvrige fagområder på universiteterne modstået de konstante forsøg på politisering som ideologer evigt arbejder på at drukne den fordomsfrie og åbne tilgang til virkeligheden i.

I de naturvidenskabelige fag skal det være sådan at man kan udbrede viden om verden uden hele tiden at skulle forholde sig til om den viden eventuelt kunne virke stødende på nogen.

For al viden kan virke stødende.

De fleste større religioner bryder sig for eksempel ikke om evolutionslæren. Mange religiøse bliver simpelthen forargede, krænkede, stødte over at videnskaben fremlægger resultater som bryder med den  religiøse opfattelse af tingene.

Nu skal videnskaben så også tage hensyn til forskellige mindretals følelser. En studerende på Københavns Universitet argumenterer således for at en underviser bør undlade et regne-eksempel med to køn fordi dem som ikke identificerer som som hverken kvinde eller mand kan tage anstød.

Hun nævner i stedet en giraf som eksempel. Men det finder jeg personligt fornærmende da jeg ikke kan identificere mig med den ;)

Men alvorligt talt: Undervisere og forskere skal først og fremmest tage hensyn til virkeligheden, til hvad evidens og data peger på.

Ikke til om der eventuelt blandt de studerende måtte sidde et par kreationister eller alternativt kønnede personer.

Det burde være til at forstå.

Identitetskrigerne skal ikke have lov at definere rammerne for undervisning eller dens indhold på universiteterne. Hverken de religiøse eller politiske identitetskrigere.

Der er brug for mod-politik - altså en klar linje om at det er viden og fakta som har forrang for følelser - hvis læreanstalterne skal bestå som bærere af en videnskultur.

Og det er jo hvad universiteterne retteligt burde være: Steder hvor man søger sandheden. Steder hvor man ser på hvordan virkeligheden er.

Også når den virker urimelig eller krænkende på nogen.

Hvis du hellere vil ændre verden end beskrive den, så gør det i din fritid.

Det er ikke rimeligt at pålægge undervisere at ændre på eksempler eller pensum fordi det ikke passer med dine følelser eller politiske fornemmelser.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:09
Emner: 
forskning
Vi er 0 abonnenter – vi skal højere op!
Abonnenter Svarer til
1 1 stor fadøl
200 Kontanthjælp, 0 børn
1000 DR-journalist
5000 Maria Rørbye Rønn