Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

319

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Minister fryder sig over flere kvindelige chefer i staten - men hvor mange af dem er DJØF?

Eva Kjer Hansen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf ikke angivet
Eva Kjer Hansen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf ikke angivet
For ministeren her og for Kvinfo er kvinder målet i sig selv - ikke bedre ledelse eller kvalifikationer.

Antal

Brugerindlæg af Lennart Kiil

Der er noget nærmest komisk over at se en af navn borgerlig og liberal politiker gå den socialistiske ideologis ærinde.

Og det er præcist hvad vi er vidner til når ligestillingsminister Eva Kjer Hansen stolt melder ud at nu er der skam flere kvindelige chefer i staten.

Man arbejder med fordelinger baseret på køn i stedet for at lade den enkelte ansøgers kompetencer afgøre om en stilling bliver besat af personen eller ej.

Det førstnævnte er en afart planøkonomi. Det sidstnævnte er faglighed.

Og her har ministeren så valgt den rekrutteringsmæssige planøkonomi.

Men der er også to andre aspekter som på påkalde sig kritisk opmærksomhed. Dem kommer vi ind på i det følgende.

Direktørfeminisme og DJØF'isering

Nu fortæller politikerne os jo hele tiden at diversitet er så godt. Det er derfor vi skal have flere kvinder.

Men hvorfor er man så ikke opmærksom på at langt de fleste ledere i det offentlige er DJØF'ere.

Hvis det er et problem at mange er mænd, så er det vel også et problem at mange er DJØF'ere?

Læg mærke til om en del af de mænd som må vige for kvinder i ligestillingens tegn erstattes af DJØF-kvinder.

Det finder jeg meget sandsynligt.

Så mens man laver hele den her kønspolitiske øvelser, så cementerer man samtidig en bestemt faggruppe og en bestemt fagforenings magt over Danmark.

Det er altså urkomisk at man gør sig alle de her krumspring for at få flere kvindelige chefer for at gøre op med det man kalder mandlig overrepræsentation - men den meget mere markante dominans af den lille faggruppe, DJØF'erne, den ser man ganske bort fra.

Prøv at se på hvor stor en andel DJØF'erne udgør af befolkningen og så se på hvor stor en andel af chefstillinger de sidder på i det offentlige.

Se, der kan man tale om en overrepræsentation der vil noget og som får den påståede overrepræsentation af mænd til at blegne i sammenligning.

En stor del af forklaringen på direktørfeminismens store popularitet helt ind i det borgerlige og liberale politiske landskab skyldes at den kan bruges som værktøj til at cementere DJØF'ernes stadigt tiltagende dominans over andre faggrupper.

Direktørfeminisme og bureaukratisering

Det er også værd at knytte en mere generel kommentar til den tiltagende direktørfeminisme i Danmark.

Når ligestillingsministeren stolt forkynder at der er kommet flere kvindelige chefer i staten, forkynder hun så ikke langt hen ad vejen i virkeligheden at borgerne har fået flere bureaukrater hvis løn de skal oppebære gennem de høje skatter og afgifter her til lands?

En borgerlig liberal regering burde have som målsætning at få færre chefer og ledere og slanke den offentlige sektor, gøre den mere effektivt og sænke skatterne.

Men nej, det man praler med er at man har skaffet flere chefposter til mennesker med en tissekone. Hvor er det dog sigende for vores tid.

Den siddende regering er på mange måder en katastrofe for friheden og borgerligheden.

Del
Lennart Kiil er stifter af FOLKETS.DK og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.

Del eller citer ved at kopiere linket her

Udgivet: 

30/01/2019 - 08:50

Seneste ændring: 

13/03/2019 - 16:22

Personer: 

Eva Kjer Hansen

Organisationer: 

Ligestillingsminister, Borgerlig-Liberal Regering, DJØF, KVINFO, DJØF

Serie: 

Bureaukratismen

Del eller citer med linket her

MediaCreeper