Politikerne har afslappet forhold til reglerne – måske vi andre burde få det samme

Af Lennart, 4. marts, 2019

Politikerne ser stort på om de overholder deres egne regler.

Det kunne man kalde et afslappet forhold til reglerne:

"Ja, reglerne er der, men det tager vi ikke så tungt. Vi tolker dem bare så de ikke gælder os!"

Noget i den retning synes at være stemningen blandt de mange politikere som samler ind uden at melde indsamlingen til indsamlingsnævnet – et af de utallige overflødige nævn som selvsamme politikere har belemret os med.

Fogh fik vist ikke helt gjort op med smagsdommeriet og de mange overflødige bureaukratiske nævn og råd alligevel.

Nå man hvori består politikernes afslappede forhold til reglerne så?

Jo reglerne, som er klart angivet på indsamlingsnævnets hjemmeside, siger:

Undtagelsen vedrørende indsamlinger til politiske partier gælder ikke indsamlinger til fordel for enkeltpersoner, der stiller op til valg. Sådanne indsamlinger skal derfor anmeldes til Indsamlingsnævnet på samme måde som andre indsamlinger.

F.eks. kan en indsamling til fordel for en navngiven politikers valgkampagne efter nævnets opfattelse ikke umiddelbart sidestilles med en indsamling til et politisk parti. Indsamlingsnævnet afgør i det konkrete tilfælde, om der er tale om en indsamling, som efter nævnets opfattelse bør anmeldes.

Mange politikere har forsvaret deres uanmeldte indsamlinger med at kontonummeret eller mobilepay-nummeret er til partiforeningen. Men det er et selvopfundet kriterium.

Det afgørende, ifølge reglerne, er hvem indsamlingen er til - om den går til selve partiet som organisation eller til en specifik person blandt de opstillede kandidater.

Og i øvrigt er det slet ikke en vurderingen politikerne selv skal foretage. Det er klokkeklart, ifølge reglerne, en vurdering som Indsamlingsnævnet skal lave.

Alt dette viser at politikerne faktisk ikke tager de regler som de selv vedtager – og forventer at vi andre overholder – specielt alvorligt.

Hvorfor skulle vi andre så?

Få dog nedlagt det overflødige nævn i stedet og lad folk samle ind som det passer dem. Der er jo betalt skat af de penge een gang uanset.

Rævekagen

Rævekagen er magasinet om magthaverne.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her