Gå til hovedindhold

Spørgsmål til Søren Pape om samtykke ved ordløs og anonym bøssesex i parker og dark rooms

Af Lennart

Alt tyder på at vi i Danmark for en ny lovmæssig definition af voldtægt.

Før var ordet til at forstå, for ordet VOLDtægt henviste til at en gerningsmand benyttede vold til at gennemtvinge sit forbryderiske ærinde med at få sex imod offerets vilje.

Det var altså en specifik form for fysisk adfærd som var kriminel.

Nu vil et flertal af partier i Folketinget snart lave loven om så den bliver mere bureaukratisk i den forstand at man skal søge at opnå et samtykke for en seksuel akt.

Nu er det ikke længere en fysisk handling som i lovens forstand er afgørende for om der foreligger en voldtægt, men om man har husket at indhente et samtykke inden man går i gang med seksualakten.

Det er noget af et skift og det giver anledning til en del spørgsmål.

Under den nye lovgivning kan der altså sagtens være tale om voldtægt selvom der ikke er anvendt vold eller tvang, men alene hvis der ikke er opnået et samtykke inden sex begynder.

Det er altså med den nye lov i højere grad et juridisk forspil som afgør om der er tale om voldtægt end det er selve den fysiske handling.

Dette har en række konsekvenser for forskellige grupper.

Det er justitsministerens område, så der virker naturligt at stille nogle spørgsmål til ministeren i den forbindelse:

Hvis en bøsse går ind i et dark room og bliver taget, er han så blevet voldtaget? Han har jo ikke givet sit samtykke? Eller har han implicit givet sit samtykke ved at gå ind i rummet?

Hvis ja, hvilke andre typer adfærd konstituerer så et 'ikke-verbalt samtykke'?

Når bøsser har anonym og ordløs sex i parker, er der så tale om voldtægt hvis ikke der er givet samtykke fra alle parter?

Eller opfatter justitsministeren det at være mand i en park som tilstrækkeligt implicit samtykke?

Der er mange flere af den slags spørgsmål.

Men det er jo svært at gå videre før vi har fået svar på om lovgivningen overhovedet omfatter mænd.

Som ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, taler om loven er den vist mest tænkt for at beskytte kvinder. Men det må vi jo spørge hende om i en anden mail.

Om hun mener at kvinder og mænd også skal indhente samtykke hos mænd - eller om det kun er mænd der skal indhente samtykke hos kvinder. Eller måske skal der i  det hele taget - uanset om man er mand eller kvinde - indhentes samtykke fra kvinden.

Og måske skal der aldrig indhentes samtykke hos manden uanset om man er kvinde eller mand - fordi man i praksis antager et implicit samtykke fra mandens side, da nogle jo mener at mænd altid vil have sex.

Vi ved et ikke. Og politikerne har ikke gennemtænkt følgerne af deres lovforslag. Men at der er tale om DJØFisering af forholdet mellem kønnene kan der ikke herske tvivl om.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.