Primære faneblade

Antal

Seneste ændring: 
20/03/2019 - 08:48
Foto: Pixabay
Vindmøller. Foto: Pixabay
Man kan diskutere hvor smukke de er. Men der er problemer med dem som politikerne forbigår fuldstændigt i deres iver efter "grøn energi".

"Vindmøller udgør et kolossalt fremtidigt miljø-problem"

Debatindlæg af Per Tendrup

"Vindmøller udgør et kolossalt fremtidigt miljø-problem"
Like F

Her en række fakta om vindmøller som politikerne på Christiansborg og Ørsted/Dong’s direktørgang ikke informerer dig om.

Hver gang der opføres en ny kostbar vindmølle-park rapporterer nyhederne dette som et stort fremskridt mod at sikre Danmarks fremtidige energibehov; så og så mange MW  – nok til at forsyne en større Dansk købstad!

Men er dette sandheden? Nej, det er faktisk en grov løgn som el-forbrugerne beklageligvis er tvunget til at æde råt.

En vindmølle-generators påstemplede ydelse er en maksimalværdi som sandsynligvis aldrig opnås, og hvem skal forsyne den Danske købstad på en vindstille dag hvor produktionen er nul MV?

Det stadigt stigende antal vindmøller producerer på blæsende dage (og uheldige tidspunkter) mere energi en der kan aftages, en overskudsstrøm som praktisk taget er værdiløs.

Men vi kan så ringe til for eksempel den Norske el-forsyning for at høre om de er interesseret i at købe Dansk overskuds-vindmøllestrøm. Det er de ikke, men de kan muligvis overtales til at lukke lidt ned for hanerne til deres vandkraftværker såfremt prisen er tilpas lav, skal vi sige 4 øre per KWH.

Dagen efter er det vindstille, og for at forsyne Danskerne med strøm må vi igen ringe til Norge for at høre om vi kan købe strøm. Prisen?

Nå ja, den er i mellemtiden steget til 40 øre per KWH.

Det er en almindelig og fatal misforståelse at vindmøller kan erstatte konventionelle kraftværker. Vindmøller har ingen forsyningspligt og snylter på netværket. I det øjeblik de centrale kraftværker ikke er der til at sætte takten (50HZ), standser vindmøllerne øjeblikkeligt.

Det hjælper altså intet at bygge flere kostbare vindmølle-parker, men for at bortlede forbrugernes opmærksomhed og samtidig opretholde illusionen om grøn og vedvarende energi, kan det være nødvendigt at ændre navn fra Dong til Ørsted og bruge millioner af kroner på usaglige helsides avis-annoncer, samt biograf-reklamer, med tåbelige og intetsigende udsagn som:

”Imagine a future that won’t only build your career but build a world that runs entirely on green energy”

“Imagine a future where brainstorms are about real storms and PowerPoints are about real power”

Tænk lidt over at enkelte betontårne fra jævnstrøms-vindmøller, der blev opført af FLS i 1930'erne, stadig er synlige i det Danske landskab. Hvorfor er de ikke fjernet for længe siden? Sikkert fordi det var forbundet med udgifter.

Nuværende og fremtidige vindmøller, specielt hav-vindmøller, udgør et kolossalt fremtidigt miljø-problem som ikke er specielt ”grønt”. Bortset fra det æstetiske aspekt er for eksempel destruering af glasfiber-vinger meget problematisk og kostbart.

Et miljø-problem med en molbo-økonomi som finansieres af Danske skatteborgere og resulterer i verdens højeste el-priser. Prøv at nærlæse din elektricitets-regning for at se omfanget af hvor galt det står til. Eller se hvorledes naive forbrugere manipuleres på www.vindstoed.dk

Formålet med et nationalt energiforsynings-selskab burde være at sikre Danskerne pålidelig energi for de lavest mulige omkostninger, men med naiv politisk støtte har det i stedet udviklet sig til et social-fascistisk energi-monopol. 

Danmarks fremtidige ”grønne” energiforsyning er et kostbart fatamorgana.

Bak op og få fordele Se muligheder Bak op og få fordele Tilmeld

Ønsker du et Danmark hvor etablerede medier og partier sætter dagsorden uden hensyn til borgerne?

Nej? – Nå, men det koster penge - og meget andet - at drive et medie som går imod magthaverne. Er du villig til at betale en del af prisen?

Første mål er at balancere de direkte økonomiske udgifter ved at drive et medie som i modsætning til den etablerede presse ikke modtager offentlige penge

Se muligheder Tilmeld nu

Nu 300 abonnenter ud af 1000 nødvendige