Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Små selvstændige er Danmarks 'working poor'

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Små selvstændige er Danmarks 'working poor'

Skrevet af Lennart Kiil

Indtil Folkets Avis bragte historien om Finn , var kun de selvstændige selv klar over, hvor stram økonomien er for mange i denne gruppe. Nu ved de fleste det. Men der er stadig ikke blevet gjort noget ved det!

Virkeligheden er, at 30.000 selvstændige har en disponibel indkomst, som er lavere end kontanthjælpsniveauet. Selvstændige er altså i rigtigt mange tilfælde tvunget til at betale skatter, som blandt andet går til folk på overførsler og andre med højere indtægt end dem selv.

Kunne man ikke i det mindste lade disse små selvstændige beholde en sum, der svarer til kontanthjælp efter skat, før man fra politisk hold begynder at tage af deres penge og give dem til mere velbjergede grupper?

Dette simple spørgsmål har vi her på Folkets Avis søgt svar på - lige siden vi bragte historien om Finn.

For at sætte vigtigheden af dette spørgsmål lidt i relief, kan vi oplyse, at sandsynligheden for at havne på en indkomst, der ligger under kontanthjælpsniveauet, er 150 gange højere for en selvstændig end for en lønmodtager på fuldtid*. Var lønmodtagerne ramt på denne måde, havde vi haft en revolution forlængst.

AE-rådet: Vi har måske et problem

Chefen for AE-rådet, Lars Andersen, erkender i et interview med Folkets Avis, at nogle selvstændige har er problem: "Vi har vitterligt en gruppe af selvstændige med meget lav indkomst - og lavt forbrug".

Lars Andersen forholder sig dog skeptisk til tallet 30.000, for selvstændige har ifølge Lars Andersen stor indflydelse på, "hvor meget de trækker ud" til løn. Det er dog næppe tilfældet for en ret stor del af de 30.000, vi her taler om, for det er jo netop den andel af selvstændige med de laveste indtægter, vi har fat i. Her befinder enkeltmandsvirksomheder og freelancere sig.

Og freelancere og enkeltmandsvirksomheder kan ikke selv bestemme, hvor meget de trækker ud. Det skal opgive hele deres omsætning minus fradragsberettigede - det vil sige rent arbejdsrelaterede - udgifter som indtægt. Vi taler jo ikke selskaber her. Vi taler små selvstændige.

Som mulig løsning på de mindrebemidlede selvstændiges problemer nævner Lars Andersen, at man jo "i Danmark kan tegne arbejdsløshedsforsikring". Men det vil næppe kunne betale sig for den fattigste del af de selvstændige. Det vil være en ekstraudgift, så de har endnu mindre økonomisk råderum, og fordi deres indtægt er så lav, vil de næppe kunne honorere optjeningskravet.

Lars Andersen har svært ved at se muligheder for skatteteknisk lempelse af byrden på de selvstændige:

"Hvis du letter skatten i bunden - og det er der sådan set sympati for hele vejen rundt - så er det jo tæskedyrt. Det koster rigtigt meget."

Konklusionen på samtalen med Lars Andersen fra AE-rådet bliver, at de ikke ønsker ændringer på området: "Vi mener sådan set, at betingelserne er ret gode, og vi er ikke tilhængere af at lave yderligere skattemæssige favoriseringer af selvstændige".

Hvilken favorisering, de små selvstændige lige skulle nyde i forvejen, vides ikke helt, men der sigtes måske igen til de postulerede muligheder for at "lade pengene stå" og de "øgede forbrugsmuligheder" via driften. Reelle favoriseringer af små selvstændige er der ikke mange af i dette land.

LA og V: Hæv beskæftigelsesfradraget

Som vi så i artiklen om Finn, så var det den hårde beskatning allerede fra et lavt beløb, der gjorde, at Finn havnede på den forkerte side af regeringens fattigdomsgrænse. Det er altså regeringen, der gør disse mange mennesker mindrebemidlede, fordi beskatningen i procent i Danmark er meget høj og starter ved en meget lav indkomst.

Det problem har flere politikere fået øjnene op for. Vi har talt med to indtil videre:

Ole Birk Olesen, som er skatteordfører for Liberal Alliance, siger, "der er en risiko forbundet med at være selvstændig, og det kan tage flere år at nå op på en tilfredsstillende månedsløn. Men det bør aldrig være sådan, at staten med sin skatteopkrævning aktivt stiller selvstændige dårligere end modtagere af overførselsindkomst, som får deres penge af staten."

Jakob Engel-Schmidt fortæller Folkets Avis, at Venstre vil arbejde bredt med at gøre vilkårene bedre for små selvstændige: "Skatten på de laveste indkomster skal være lavere. Det er moralsk uacceptabelt, at mennesker, der sætter værdier og fremtid på spil, ofte lever for færre penge end mennesker, der ikke rører en finger. Det er derfor oplagt at hæve beskæftigelsesfradraget."

Samme holdning til beskæftigelsesfradraget har Liberal Alliance, der står klar med et helt konkret udspil. Birk Olesen siger, "i dag er bundfradraget kun på 3.500 kr. om måneden, og det gælder ikke engang opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag, som sætter ind allerede ved den først tjente krone. Det efter vores mening ikke nok til at forsørge sig selv på et rimeligt niveau i dagens Danmark."

Han fortsætter:

"Derfor foreslår vi, at der skal etableres et reelt personfradrag for alle i arbejde på 7.000 kr. om måneden, og vi foreslår, at arbejdsmarkedsbidraget heller ikke skal opkræves af de første 7.000 kroners månedsløn." Liberal Alliances forslag vil altså medføre, at de første 84.000 i årlig indtægt er både skattefrie og fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.

Både Venstre og Liberal Alliance lægger op til en hævelse af beskæftigelsesfradraget. Dette vil komme både lønmodtagere og selvstændige til gavn - især de små. Men viser dette sig svært at realisere, da det koster meget i skatteprovenu, har Jakob Engel-Schmidt et andet forslag, som endnu ikke er officiel partipolitik fra Venstre:

"Personligt mener jeg, man bør overveje om selvstændige overhovedet skal betale arbejdsmarkedsbidrag."

Det vil være meget billigt at gennemføre, da gruppen af selvstændige i Danmark er ret lille. Samtidig vil det være retfærdigt, da en stor del af arbejdsmarkedsbidraget reelt går til arbejdsløshedsforsikring, som små selvstændige i praksis sjældent har mulighed for at drage nytte af.

Kan vi få de andre politikere med?

Det interessante ved Finns problem - og problemet for de 30.000 andre selvstændige i samme situation som ham - er, at det har en forholdsvis nem og simpel løsning: Bare lad disse mennesker beholde lidt flere af de penge, de selv tjener. Simpelthen. Så klarer de jo selv resten.

Og politikerne plejer jo gerne at ville finde løsninger og fremstå handlekraftige, så mon ikke, det også kan lykkes her, hvor det ikke kræver andet end, at politikerne tager lidt mindre fra dem, der har mindst?

Vi fortsætter vores søgen efter svar på dette spørgsmål. Nu har vi i hvert fald to partier med på ideen.

Og flere af de andre partier i Folketinget plejer jo at bryste sig med deres sociale ansvarsbevidsthed og solidaritet med "dem der har mindst".

På venstrefløjen snakker man jo meget om, at det er de "fattige", der betaler regningen for krisen. Så det burde være en smal sag at finde opbakning der. Lad dog de små selvstændige i det mindste komme op på niveau med kontanthjælpen? Eller hvad?

Nu har alle de solidariske partier virkelig en gylden mulighed for at vise i praksis, at de er på de mindrebemidledes side, og at det ikke bare er tom snak og øregas, når de holder skåltaler om den slags.

Vi må spørge disse partier, "hvor ligger den sociale retfærdighed i, at folk, der pukler i årevis ofte uden råd til bare en lille ferie, tvinges til at betale til andre mere velstillede grupper i samfundet?"

Venstrefløjen elsker skræmmebilledet på USA, om de såkaldte working poor, altså folk der arbejder, men alligevel får meget lidt ud af det. Solidariteten er stor med disse arbejdende fattige langt væk fra Danmark. Men sandheden er, at working poor i Danmark er de små selvstændige, der pukler og pukler, men ender med en indkomst under kontanthjælpsniveau.

Det bliver spændende at se, om solidariteten med disse danske working poor er lige så stor som med dem på den anden side af Atlanten.

*

Indtægt lavere end
kontanthjælpsniveau1
Selvstændige30.000 ~ 15 %
Lønmodtagere fuldtid2500 ~ 1 ‰
Del Små selvstændige er Danmarks 'working poor'