Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse "Feminister driver samfundet i retningen af et totalitært system, hvor det er strafbart at sige visse sandheder"

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

"Feminister driver samfundet i retningen af et totalitært system, hvor det er strafbart at sige visse sandheder"

Skrevet af Kåre Fog

Vi har nogle stereotype forestillinger om grupper af mennesker.

Vi har f.eks. en forestilling om, at mænd i gennemsnit er bedre til skak end kvinder. Sådanne stereotype forestillinger kan påvirke hvor godt mænd hhv. kvinder performer ved løsningen af en opgave, f.eks. om de kan vinde et parti skak. Her er det ikke så vigtigt, om stereotypen er sand. Det vigtige er at selve den stereotype forestilling påvirker hvordan folk præsterer. Man har f.eks. lavet eksperimenter om hvor godt kvinder klarer sig i skak. Hvis en kvinde får at vide, at hun skal spille mod en anden kvinde, klarer hun sig som hun plejer. Men hvis hun på forhånd får at vide, at hun skal spille mod en mand, bliver hun nervøs, og hun præsterer dårligere end normalt.

Begrebet "stereotype threat" (stereotyp-trussel) blev skabt af sociologer i 1990´erne. I 1999 blev det første gang anvendt med hensyn til kvinders præstationer, nemlig skolepigers præstationer i matematik. Her fandt forskerne, at pigerne var dårligere til at løse matematikopgaver, hvis de forinden fik at vide, at det var opgaver som drenge typisk var bedst til.

Sidenhen har det vist sig, at denne stereotyp-effekt ikke altid kan reproduceres. Nogle undersøgelser finder den, andre finder ingen effekt. Effekten er under alle omstændigheder temmelig lille, og det kræver derfor mange forsøgsdeltagere for at påvise den med sikkerhed - op mod 1.000 deltagere. Men de fleste undersøgelser har anvendt under 100 deltagere, altså alt for få til at få en pålidelig påvisning. Mange undersøgelser finder derfor ingen effekt, og de bliver typisk ikke publiceret. Men tilfældigheder gør, at nogle undersøgelser viser en effekt, og de bliver typisk publiceret. Hvis man tager højde for disse forskelle mellem hvad der publiceres, og hvad der ikke publiceres, så er slutkonklusionen, at effekten af en stereotyp-trussel ikke er sikkert påvist (reference her og her).

Feminister har dog med kyshånd grebet den påstand, at grunden til at kvinder præsterer dårligere i f.eks. matematik, er stereotyp-truslen. De tror ikke på, at der er medfødte forskelle mellem kønnene, og hvis piger præsterer dårligere i matematik i de højeste skoleklasser, så må det derfor skyldes indvirkningen af stereotype forestillinger på pigernes mentalitet. Det vil sige at stereotyperne får pigerne til at klare sig dårligt i mandsdominerede fag, og det får kvinder til at søge væk fra højtlønnede mandsdominerede fag som f.eks. ingeniør-faget. For at få ligestilling må vi derfor bekæmpe stereotyperne, mener feministerne.

Når man gentager en påstand tilstrækkelig mange gange, så bliver den opfattet som sand. Og feministerne har gentaget det med stereotyp-truslen så mange gange, at politikere og andre meningsdannere efterhånden er begyndt at tage det alvorligt.

For nylig søsatte fagforeningen DJØF en kampagne for at få folketngskandidter til at gå ind for feministernes dagsorden. Det har de gjort med påstande som ikke er sande. En af de usande eller meget tvivlsomme påstande er, at stereotyper er en trussel mod ligestillingen.

I brevet til folketingskandidaterne beder DJØF dem om at aflægge seks løfter. Om det første af de seksløfter skriver de:
"Første løfte:
Fakta: Forskning viser, at piger allerede fra seksårsalderen i lavere grad forbinder deres køn med succes og dygtighed.
Løfte: Jeg vil arbejde for, at drenge og piger ikke begrænses af stereotype forventninger."

Den slags input får politikerne til at reagere, især da grupper af feministiske lobbyister systematisk påvirker de personer, der står for internationale regler.

Det fik i 2013 EU-parlamentet til at vedtage et meget vidtgående forslag om afskaffelse af kønsstereotyper. Igen i 2015 opfordrede EU-parlamentets udvalg for ligestilling og kvinders rettigheder parlamentet til at opfordre EU-Kommissionen til at "skabe incitamenter for kompetent uddannelse i kritisk anvendelse af medierne i medlemsstaterne for at tilskynde til, at der sættes spørgsmålstegn ved stereotyper og strukturer og til at udveksle eksempler på bedste praksis med henblik på en gennemgang af den stereotype fremstilling af roller i det hidtil anvendte undervisningsmateriale; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at støtte programmer for at øge bevidstheden om stereotyper . . .".

Heldigvis har EU-kommissionen indtil nu været fornuftig nok til ikke at vedtage noget sådant. Men så kan feministerne jo i stedet bearbejde Europarådet. D. 27. marts 2019 vedtog Europarådets minister-komité en erklæring om sexisme. I erklæringen, som jeg har linket til her, kan man øverst på side 4 læse en definition på sexisme. Punkt 5 i denne definition er at sexisme er at opretholde og forstærke kønsstereotyper. En tilhørende fodnote forklarer, at ved kønsstereotyper forstår man forudfattede sociale og kulturelle mønstre eller ideer hvorved man tildeler kvinder og mænd karaktertræk og roller som begrænses af deres køn.

Teksten siger også at der overalt i samfundet skal oprettes undervisning i, hvad stereotyper er, og hvordan man bekæmper dem.

Teksten tager ikke stilling til at der kunne tænkes at eksistere naturlige, biologiske og/eller medfødte forskelle mellem kønnene. Det nævnes slet ikke i teksten som en mulighed. Derimod forekommer ordet "stereotyp" 36 gange i teksten.

Da tekstens forfattere således ikke opererer med den mulighed, at der kunne eksistere naturlige forskelle mellem kønnene, hvad vil de så mene om, at en person omtaler biologisk betingede forskelle mellem kønnene? De vil vel holde med feministerne i, at hvis nogen påstår at der er sådanne forskelle, så er det stereotyper, altså en slags fordomme. Hvis jeg f.eks. siger at drenge foretrækker at lege med brandbiler, og piger foretrækker at lege med dukker, så er det altså i feministernes opfattelse bare en fordom - en skadelig fordom. Hvis jeg siger, at der findes undersøgelser der dokumenterer drenges præference for brandbiler og pigers præference for dukker, så er det stadig stereotype forestillinger, og dermed en form for sexisme. Da sexisme skal forbydes, så skal det altså forbydes at sige at drenge er til brandbiler og piger er til dukker. Hvis man siger sådan noget, er man kriminel. Det der er på vej til at ske, er altså at gøre sandheden kriminel. Hvis man siger, at der er biologiske forskelle mellem kønnene, så kan retsvæsenet komme efter en og straffe en igen og igen, indtil man holder op. Lige som i 1400- og 1500-tallet får vi en inkvisition, som straffer folk for at sige sandheden.

Sådan går det, når feminister får uhindret adgang til at påvirke politikere. Feminister driver samfundet i retningen af et totalitært system, hvor det er strafbart at sige visse sandheder.

Den strategi, som svenske feminister med så stort succes har anvendt - at starte med at sætte sig på regeringsmagten, og derfra top-down styre samfundet hen imod total feminisme - den strategi er også med overraksende stor succes blevet anvendt over for Europarådet, EU-parlamentet m.m.

Vent bare - hele Europa bliver gjort til et svensk-inspireret feministisk mønstersamfund, og der er intet vi kan gøre ved det nu, for vi mænd har sovet i timen, mens feministerne har smedet rænker i magtens korridorer.

Kønsdebat

Ligestilling og alt det der halløj