Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Undervejs i tænkningen - tænkning til hvilken nytte?

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Undervejs i tænkningen - tænkning til hvilken nytte?

Skrevet af Malene Bach

Navnet på bloggen ’’Undervejs i tænkningen’’ er et udtryk anvendt af tænkeren Heidegger i en af sine forelæsningsrækker, hvor han udlægger tænkning som en aktivitet, der endnu ikke er afsluttet.

Tænkningen skal måske slet ikke levere endegyldige svar eller resultater, og sandsynligvis er selve vejen vigtigere end endemålet for tænkningen. Ifølge Heidegger har tænkning ingen umiddelbar, målbar nytteværdi, løser ingen af verdens gåder, fører ikke til livsvisdom og forlener os ikke med nogen form for handlekraft.

Hvad skal vi så med tænkning, kunne man fristes til at spørge?

Måske har tænkningen netop værdi i sig selv i kraft af denne natur – et udsagn, som vi vægrer os ved som moderne mennesker – og den sprænger dermed alle de rammer, som vi normalt bevæger os inden for. Måske taler det netop til tænkningens fordel, at den ikke kan underordn es nogle af disse parametre, som vi normalt er tilbøjelige til at indordne alting efter?

Min hensigt med bloggen er også at sætte en refleksion i gang i læseren selv, og jeg påstår ikke at bibringe læseren nogen viden eller forudfattede svar i almindelig forstand, men snarere at anspore læseren til selv at gøre sig sine egne erfaringer og tanker. Hvis man forventer dette, må man ty til politik, hvor politikerne altid synes at have en løsning på alle verdens problemer i form af den ene eller anden mulighed.

Sådan er det ikke her. Frem for at føre til absolutte svar eller skråsikkerhed, efterlades læseren snarere med en følelse af usikkerhed og tvivl, som kan være ganske sund i et samfund, hvor der tilbydes pakkeløsninger til stort set alting, hvor politikerne er skolede i retorik og formidling (’’vor tids sofister’’), og hvor selvstændig tænkning lader til at være en by i Rusland.

Denne blog/klumme vil balancere på grænsen mellem videnskabelighed og en mere fri essayform iblandet mine egne refleksioner og meninger, så strengt videnskabelig kan den nok ikke kaldes, selv om jeg har i sinde at sætte enkelte referencer, hvor det er påkrævet. Formålet er at gøre filosofiske og idéhistoriske emner tilgængelige for en bredere offentlighed og få flere til at interessere sig for disse emner.

Endvidere ønsker jeg selv at blive klogere og forbedre min evne til at formidle et ofte svært tilgængeligt stof, så alle kan være med. Der forudsættes ikke et nøje kendskab til filosofi, men det kan ske, at jeg enkelte steder anvender begreber, som kan være svære at forstå, men jeg vil forsøge at forklare de fleste for så vidt muligt. Kommentarer, kritik og kvalificerede indspark modtages gerne.