Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse "når mænd tvinges mere på barsel, så går fødselstallene ned"

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

Serie: 

"når mænd tvinges mere på barsel, så går fødselstallene ned"

Skrevet af Kåre Fog

På Island fik man mænd på barsel - men fødselstallet slog bundrekord.

Jeg har længe været i tvivl om jeg skulle være for eller imod øget barselsorlov til mænd.

Men efter at have set på det, jeg gennemgår her, hælder jeg til at være imod. I ingen lande i Europa er fødselsraterne så høje, at befolkningen reproducerer sig selv.

I den forbindelse kan man høre det argument, at hvis mændene tog lige så meget barsel som kvinderne, så ville det være mere overkommeligt for kvinder at sætte børn i verden, uden at det gik ud over karrieren.

Indtil for få år siden var Island et af de kun to lande i Europa, hvor fødselsraten nåede op på de 2,1 børn per kvinde som er nødvendige for at befolkningen kan reproducere sig. Samtidig er Island måske det mest ligestillede land i verden. Efter indførelsen af ny lovgivning steg andelen af mænd, som tog fuld barsel, dramatisk fra 2000 til 2004.

Hvad virkning har det så haft for fødselsraten?

Efter en lille stigning under finanskrisen 2008-2009 er fødselstallene i Island nu faldet betydeligt til et niveau der ligger en anelse under det i Danmark.

Altså: Når mænd tvinges ind i en traditionel kvinderolle, og kvinder får bedre mulighed for karriere, så falder fødselstallet.

Det er som om kvinder ikke har lyst til at sætte børn i verden med feminiserede mænd. Også andre nordiske lande har indført tvungen barsel til mænd. Betyder det så, at kvinderne dér overkommer at føde flere børn end før?

Nej. I Finland er fødselsraten de allerseneste år pludselig faldet helt ned til 1,49 - alt for lidt til at reproducere befolkningen.

I Norge er der også de seneste år sket et pludseligt og uventet fald. Norge har ellers i mange år ligget højere end de øvrige skandinaviske lande; men nu er fødselsraten pludselig faldet ned til ca. 1,6.

Så er der Sverige. Her har fødselsraten svinget op og ned i bølgebevægelser i et helt andet mønster end i Danmark. Men i de seneste år, fra 2010 og frem, har der været et støt og langsomt fald, ned til nu 1,75, som er samme niveau som i Danmark.

Her må det tilføjes, at andelen af indvandrere fra andre kulturer er højere i Sverige end andre steder, og under den antagelse, at disse indvandrere sætter flere børn i verden end etniske svenskere, så er 1,75 som samlet resultat ikke særlig højt.

Og endelig er der Danmark:

Efter et udsædvanligt kraftigt fald i fødselsraterne først i 1980´erne (som klar konsekvens af feminismens store gennembrud) har fødselsraten i Danmark ligget og svinget et sted omkring 1,75.

Mærkeligt nok er der et opsving under finanskrisen, men nu er fødselsraten lidt lavere igen - måske fordi ægtefællerne i de fleste familier nu igen er i fuld beskæftigelse og ikke har så meget tid til overs.

I det mindste er Danmark det eneste nordiske land, hvor der ikke er sket et fald i fødselsraterne i de senere år. Dette kan man sætte i relation til, at Danmark er det land i Norden, hvor mændene påtager sig den mindste andel af barselen. Måske er danske mænd nu for tiden lidt mindre feminiserede end mænd i vore nabolande, og dermed lidt mere stimulerende at få børn med?

Hvis tingene virkelig hænger sådan sammen - når mænd tvinges mere på barsel, så går fødselstallene ned - så går jeg ikke ind for, at vi i Danmark skal have de samme barselsordninger som i resten af Norden.

Del "når mænd tvinges mere på barsel, så går fødselstallene ned"