Gå til hovedindhold

Teknokratiets endelige sejr over det folkelige Danmark

Af Lennart
Læg V og S sammen og omdøb til Djøf-partiet

Lars Løkkes flirten med Socialdemokratiet er egentligt en naturlig kulmination på en udvikling som har været i gang længe.

De to store partier Venstre og Socialdemokratiet har forlængst glemt deres baggrund og identitet.

Det er blevet karrierepartier for taburetklæbere. Mestendels djøfere som ikke ved hvad de ellers skal lave.

Men udviklingen er også naturlig på et andet og mere dystert niveau. Som hænger sammen med det første.

Vi lever i en tid hvor data, kunstig intelligens, automatisering og robotter langsomt, men med usvigelig sikkerhed, gør indtog i flere og flere sammenhænge.

Det smitter også af på tankegangen. Den rent politiske og administrative teknokratisme har vi længe set konturerne af - ikke mindst gennem EU.

Men snart bliver vi mere konkret og i det daglige mødt af den egentlige teknokratisme - den hvori skellet mellem borgerne og administratorerne udgøres af et "middleware" af kunstig intelligens.

Så bliver borgerne i endnu højere grad en form for atomiserede universal-individer hvis værdi repræsenteres gennem data - det kunne for eksempel være en lang række oplysninger om disse  borgeres gøren og laden.

Afstanden mellem borgerne og magthaverne bliver større. Og systemet ved mere om borgeren som ved stadigt mindre om de større og mere komplekse systemer som magthaverne nedlejrer dem i.

Det lyder måske højpandet. Men den udvikling er allerede i gang. Det er også derfor man vil afskaffe kontanter.

For mens magthaverne øger afstanden mellem borger og system, så gør magthaverne det også sværere for borgerne at indgå i direkte transaktioner med hinanden - alting skal gå gennem systemet og overvåges. Data skal samles ind på den mindste udveksling.

I den forbindelse giver de ikke meget mening at forskellige småpartier får indflydelse. Så er det smartere at fusionere inde på midten.

Danskerne har i den forbindelse været lette ofre da befolkningen er blevet indoktrineret gennem wet uddannelsessystem so altid ophøjer det omgivende system over kritik.

Og pressen i Danmark er på samme måde. Vores største og indflydelsesrige medier er faktisk systemets egne medier. Så simpelt kan det siges.

Samtidig er danskerne blevet ældre og mere ængstelige. Det kombineret med kompliceringen af systemet gør at flere tænker, vi må hellere overlade det til dem som ved nok om det - underforstået djøferne.

Drømmen om et friere Danmark hvor initiativet kommer nedefra og væksten er organisk ser lige nu meget urealistisk ud.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.