Gå til hovedindhold

Den ævlende klasses ulidelige lethed

Af Lennart

Lisbeth Knudsen er toppen af poppen inden for medieverdenen.

Og det har hun været længe.

Nu er hun åbenbart med til en eller anden form for møde for netop medieklassen på det der i gamle dage hed Journalisthøjskolen, men nu kaldes dmjx.

Fra dette møde tweeter hun nogle af den herskende klasses guldkorn. For eksempel skulle Margrethe Vestager havde sagt, og her citerer jeg Lisbeth Knudsen verbatim:

Margrethe Vestager på @dmjx debatmøde: Det som kvoter gør er , at de rydder op i laget af inkompetente mænd. #dkpol

Det er jo så dumt, at man knap kan forestille sig at at Vestager virkelig har sagt det.

Hvis mændene virkelig er så inkompentente, hvorfor skal kvinderne så have hjælp af kvoter for at konkurrere med dem?

Da man indførte kønskvoter ved lov i Norge, så fik det i øvrigt store negative økonomiske konsekvenser for virksomhederne og samfundet bredere set. Og reelt var de eneste som fik gavn af kvoterne den håndfuld kvinder som fik en hulens masse ekstra bestyrelsesposter på grund af kvoterne.

Hvis de mænd, som røg ud ved den proces, virkelig var så inkompetente, hvor medførte hele øvelsen så et fald i performance for virksomhederne?

Hvis inkompetente mænd blev erstattet af kompetente kvinder, ville man så ikke forvente at performance blev forbedret i stedet for forringet?

Kvoter rydder ikke op i noget som helst. Den påstand er rent vrøvl fra Vestagers side.

Kvoter reserverer pladser på baggrund af køn, og reducerer dermed kunstigt konkurrencen om disse pladser, hvorfor niveauet følgeligt sænkes.

Så kvoter minimerer ikke inkompetence - de øger den.

Men nej - hverken logik eller empiri behøver den ævlende klasse som Margrethe Vestager er en udmærket repræsentant for at forhold sig til.

Hun har aldrig skabt en virksomhed - hendes job består hovedsageligt i at finde på undskyldninger for at høste frugterne af andres arbejde.

Det er så nemt at kalde mænd inkompetente.

Det er så nemt at gå rundt med en feministisk forestilling om at mænd alene i kraft af deres køn bliver udstyret med topposter og privilegier.

Det er så nemt at gå rundt med en opfattelse om at kvinder er de virkeligt geniale, men at deres geni undertrykkes af inkompetente mænd.

Det, som er svært, er rent faktisk at skabe en succes selv.

Hvadenten man er mand eller kvinde. Men kvinder opfordres åbenbart af Vestager til at abonnere på en forfejlet og ukorrekt ide om at mænd for det hele forærende.

Og et inkompetente mænd tager pladsen fra mere kompetente kvinder. Så har de jo også den undskyldning i stedet for selv at skulle tage ansvar for deres situation.

Så er det nemmere at give mændene skylden og sidde til ævlemøde på djmx.

Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens og identitet.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.