Klimaeksperterne forudsiger jordens undergang igen og igen – men tager hele tiden fejl

Pixabay

Pixabay

Forskerenes forudsigelser har ramt forbi. Gang på gang. Få eksemplerne her.

Klimaet spiller en stor rolle i den igangværende valgkamp, hvor politikerne i høj grad baserer sig på vurderinger fra FN's forskere. Det på trods af at selvsamme forskere har haft en succesrate, som i bedste fald må anses for tvivlsom.

Lukket

"Indenfor to generationer kan stigende temperaturer og smeltende is betyde, at vandstanden i verdenshavene kommer til at stige voldsomt. En ny ekspertvurdering fordobler havniveaustigningerne til over to meter i år 2100 - hvis vi ikke reducerer vores udledning af drivhusgasser"

Sådan lød det i går fra Danmarks Radio i forbindelse med en historie om, at den formodede stigende vandstand vil ramme flere hundrede millioner mennesker.

Det efter at det for kun nogle få år siden ellers lød fra samme gruppe af forskere fra FNs klimapanel, IPCC, at vandstanden i verdenshavene ville stige med 1 meter.

En ændring i vurderingerne som ifølge den danske forsker Sebastian Mernild, der har stået bag en række meget alarmerende forudsigelser omkring den fremtidige klimaudvikling, skyldtes, at videnskaben var blevet bedre til at vurdere klimaforandringerne.

Men disse vurderinger har langt fra en tradition for at være præcise, da en række af de erklærede førende klimaforskere, har ramt afgørende forkert igen og igen.

Her under har vi opstillet en række af de mest kendte forudsigelser, hvor forskerne i dén grad gik galt i byen.

1 – Himalayas gletchere skulle være smeltet i 2035

I årene omkring 2007 var det store buzz-ord indenfor miljødebatten den globale opvarmning, som ifølge FNs klimapanel blandt andet ville gå voldsomt ud over alverdens gletchere. Således udtalte IPCC i en af sine rapporter fra 2007, at stort set alle gletchere i Himalaya ville være smeltet inden 2035.

En påstand IPCC dog måtte tage i sig igen i 2010, da man erkendte at den byggede på det, som organisationen selv omtalte som dårlig research.

2 – Hele nationer ville forsvinde i havet inden år 2000

Tilbage i 1989 trak det internationale overskrifter, da FN-videnskabsmanden Noel Brown udtalte til nyhedsbureauet AP, at en række lande ville stå under vand inden år 2000, hvis ikke der blev gjort noget ved CO2-udledningen.

Påstanden fra Brown var blandt andet, at store dele af den afrikanske vestkyst ville blive oversvømmet, så et af de få beboelige områder på kontinentet ville blive Sahara-ørkenen. Ligesom den FN-ansatte også udtalte, at lande som Maldiverne helt ville forsvinde inden årtusindskiftet – hvilket som bekendt heller ikke skete.

3 – Maksimalt 10 år til at reagere

Noel Brown trak også overskrifter, da han ligeledes overfor AP samme år udtalte, at tiden var ved at rinde ud i forhold til at gøre noget ved klimaproblematikken, hvis ikke den skulle få katastrofale konsekvenser for jorden. Ifølge Brown var der 10 år til at reagere, hvilket også var den tidsfrist, som NASAs James Hansen gav overfor NBC i 2006.

Et år senere mente en lang række af FNs førende klimaforskere, at der kun var 8 år at reagere i, hvis ikke jorden ville komme til at lide under voldsomme oversvømmelser og tørke – hvilket heller ikke holdt stik.

4 – Michael Manns ishockey-stav-kurve

En lang række af 00-ernes mest voldsomme forudsigelser omkring fremtidens miljøændringer stammede fra den såkaldte ”Hockey stick”-graf. En illustration der viste at varmeudviklingen var steget eksplosivt indenfor de seneste år, hvilket hvis den fortsatte, ville få katastrofale følger for jorden.

Figuren der havde form efter en ishockey-stav, hvorfra dens navn stammede, blev dog efterfølgende reelt tilbagekaldt af dens bagmand, NASA-forskeren Michael Mann. Det skete, da der blev rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt der var tale om en retvisende graf.

5 – IPCC forventede eksplosiv varmeudvikling i perioden mellem 2010 og 2020

Michael Mann er dog langt fra den eneste, som har fremlagt alarmerende forudsigelser omkring den fremtidige varmeudvikling. Det var eksempelvis også tilfældet tilbage i 1990, hvor man fra IPCCs side mente, at varmeudviklingen ville blive noget nær katastrofal i årene mellem 2010 og 2020.

Var udviklingen blevet som IPCC påstod, ville jorden indenfor få år været blevet flere grader varmere.

6 – Flere hundrede millioner skulle være ramt af voldsomt stigende vandstand – til næste år

IPCC udsender løbende rapporter, som kommer med forskellige forudsigelser i forhold til, hvordan den fremtidige miljøudvikling kan forventes. FN-organisationens fjerde store rapport kom i 2007, hvor det blandt andet blev oplyst, at der i 2020 ville være så alvorlige problemer med stigende vandstande som følge af den globale opvarmning, at mellem 100 og 250 millioner mennesker enten ville være drevet på flugt, eller kunne se frem til at komme det.

En forudsigelse der heller ikke har vist sig at holde stik.

7 – Antallet af brande vil eksplodere

En af de fast tilbagevendende skrækscenarier har været faste udtalelser om, at antallet af skovbrande og andre selvantændte brande opstået alene som følge af klimaændringerne, ville eksplodere. Det tiltrak sig eksempelvis stor opmærksomhed, da Steve Running fra University of Montana flere gange omkring 2010 udtalte, at brandene ikke kun ville stige i antal indenfor en håndfuld år. Men at de mange kommende brande også ville give et indblik i, hvordan fremtiden så ud for jorden.

En påstand der sommeren 2017 blev tilbagevist af ScienceDaily, som kunne referere NASA for at sige, at antallet af skovbrande var på hastigt tilbagetog.

8 – Flere hundrede millioner klimaflygtninge i 2010

Det skulle gå ualmindeligt stærkt, hvis ikke verden senest to år senere, ville blive ramt af enorme flygtningestrømme som følge af den globale opvarmning.

Den forudsigelse kom i 2008 fra FNs daværende vice-generalsekretær, makedoneren Srgjan Kerim. Ifølge Kerim ville der senest i 2010 være helt op til 200 millioner mennesker, som ville flygte som følge af blandt andet tørke og stigende vandstande. En påstand der som bekendt ikke holdt vand.

9 – Snefald vil ikke længere kunne ske i Storbritannien.

I en artikel fra The Independent fra marts 2000, udtalte den førende engelske miljøforsker, David Viner, at den globale opvarmning nu var så fremskredent, at der ikke for fremtiden ville være kolde og hvide vintre i Storbritannien. Det ville ifølge forskeren fra University of East Anglia blandt andet gøre, at de lokale børn og unge ikke længere ville få muligheden for at stå på ski.

En forudsigelse der dog ikke holdt vand, da de britiske øer siden da har oplevet både voldsomme snestorme og kolde vintre. Det drejede sig blandt andet om vinteren 2014, hvor flere bjerge i Skotland var dækket af sne – efter snestorme.

10 – Det ekstreme vejr vil eksplodere

I samme boldgade er de mange forudsigelser om voldsomme ændringer i vejret, der blandt andet vil betyde mange flere tornadoer, end hvad der kendes i dag. Forudsigelser der har fået vind i sejlene, efter at de har dannet baggrund for en lang række spillefilm.

Dommedagsscenarierne er dog løbende blevet afvist af opgørelser fra NOAA, der er en forkortelse af National Oceanic and Atmospheric Administration og en offentlig amerikansk myndighed.

Meta
Seneste ændring: 
14/03/2022 - 12:13
Udgivet i : 
Emner: