Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Alternativet Vil Afskaffe Ytringsfriheden

Alternativets gøglere er styrtdykket mod spærregrænsen under valgkampen.

Måske er det panikken?

Måske er de virkeligt totalitært tænkende?

Uanset hvad har Alternativet lanceret et direkte angreb på ytringsfriheden, som efter partiets menings skal afskaffes i sin nuværende form. 

"Ytringsfriheden vægtes for højt" udtaler Alternativet, som mener at rammerne for hvad der kan ytres i den offentlige debat skal voldsomt beskæres. Samtidig skal et nyt retssystem indføres hvor anklagemyndigheden ikke længere skal rejse sagerne om racisme eller andre krænkelser. Hvis vi føler os krænkede skal vi således selv kunne tage en sag til domstolene med krav om alt fra bødestraf til fængsel til de der efter vores mening har krænket os.

Krænkelseskongerne i Alternativet er med andre ord villige til at gå til frontalangreb på helt almene retsstatsprincipper og hævdvundne frihedsrettigheder. Hvorfor? Blot for at nogle som føler sig krænkede kan misbruge retssystemet til at opnå en hævnfølelse over de formastelige.

Alternativets forslag vil ikke blot afskaffe ytringsfriheden som vi kender den, men også sætte relaterede friheder såsom forsamlingsfriheden og pressefriheden under voldsomt pres. Herved eroderes hele fundamentet for et frit demokrati. 

I praksis er mulighederne for misbrug dertil næsten uendelige. Forestil jer en Facebook gruppe med 10.000 krænkelsesparate typer. De ser sig sure på en debattør som er kommet dem på tværs. Derfor crowdfunder de i gruppen til f.eks 500 søgsmål som alle skal for en domstol. Uanset om samtlige 500 søgsmål ender med frifindelse vil alene den forårsagede byrde på den anklagede såvel som domstolene

Og her laver Alternativet et modbydeligt trick. De vil indskrænke ytringsfriheden og samtidig definere alt der falder udenfor deres snævre definition af acceptable udtalelser som hadforbrydelser. I samme ombæring slår man så hårdere ned på hadforbrydelser, hvorved konformitets cirklen er fuldendt. Vi definerer os ganske enkelt frem til at alle dem der siger noget vi finder anstødeligt, eller blot forkert, er hadefuldt og derefter straffer vi de hadefulde.

Det Alternativet foreslår lyder dejligt, og vi er alle enige om at racisme er forkert og modbydeligt. Men Alternativets reelle agenda er modbydelig og vil på ingen måde bekæmpe racisme. Det vil derimode undergrave alle de friheder vi har kært.