Mediemøllen

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" - kritik af tendensen til at mange medier ukritisk hopper på en dagsorden

Elendige lortemedier: Danskerne vil gerne betale 100 kroner mere om måneden for at se en enhjørning

Skrevet af Lennart Kiil

Manipulation i medierne er ikke noget særsyn. Heller ikke i agurketiden.

"Danskerne vil gerne betale mere i skat"

Det kunne man læse i mange af de danske medier i går. Nogle medier skrev i stedet:

"Danskerne vil gerne betale mere i skat for bedre velfærd"

Og det blev fremhævet at man skam havde den "viden" fra en undersøgelse.

For eksempel lød det i et medie - det medie som de andre ukritisk viderekolporterede historien fra:

Det er helt i orden at give lidt mere til skattefar, hvis pengene går til bedre skoler, hospitaler og vuggestuer. Det viser en ny undersøgelse.

Jeg har fremhævet sidste del.

For hvad gik den undersøgelse ud på?

Jo spørgsmålet, man havde stillet, var i en sin manipulatoriske enkelthed:

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:

Jeg er villig til at betale 100 kroner mere i skat om måneden, hvis de går til en forbedring af velfærden?

Og så kunne man ellers angive forskellige grader af enighed og uenighed på den velkendte fem-trins skala. Man kunne også svare 'ved ikke'.

Spørgsmålet er på mange måder håbløst manipulerende.

For det første betaler danskerne allerede i forvejen løbende mere i skatter og afgifter. Tallet er stigende:

De beløb vi betaler månedligt i dag i faste priser er meget højere end dem vi betalte i faste priser for 10 år siden.

For det andet er præmissen bag spørgsmålet ganske enkelt falsk. Hvis vi betaler 100 kroner ekstra, så kan man ikke på nogen måde garantere at disse penge går til en forbedring af velfærden.

Bureaukratiet vil tage sin del, politikerne deres, mediestøtten og andre overførsler skal også have, lysende bænke og projektmageri - etc.

For det tredje er det manipulerende at bruge et så lille beløb som 100 kroner. Det er to fadøl. Og det er en dråbe i havet i forhold til det reelle beløb vi allerede betaler i skatter og afgifter.

Spørgsmålet er lidt som at spørge en person som køber en stor fed alt for dyr og usund madret, om personen vil betale 10 øre ekstra for at få lidt salat til.

I stedet for at forholde sig ukritisk til den slags latterlige og manipulerende undersøgelser og uden videre videreformidle "resultatet" af den, så burde medierne se lidt på om vi rent faktisk får en så meget bedre velfærd - nu hvor skatter og afgifter er så tårnhøje, end tidligere hvor de ikke var.

Og medierne burde undersøge andre lande. Er der steder hvor man får lige så god velfærd, men hvor skatterne er mere moderate?

Og medierne burde forholde sig til den uudtalte præmis om at velfærd kun er noget folk får i deres liv når andre bruger deres penge for dem.

Og medierne burde selvfølgelig forholde sig kritisk til den falske præmis om at mere skat og flere afgifter går ubeskåret til "velfærd". Det er jo en decideret løgn som er indbygget i spørgsmålet.

Ideen om at man til stadighed bare kan hæve skatterne og så få tilsvarende bedre velfærd er dybt idiotisk. Og det er deprimerende at medierne så ukritisk falder for det.