Faglighedens sidste bastion er under identitetspolitisk angreb

Af Lennart, 15. november, 2019
Naturvidenskaben er dyrebar - pas nu på den

Jeg er skeptisk over for sammenblandingen af politik, aktivisme og forskning.

Og netop den form for sammenblanding har været tiltagende på danske uddannelsesinstitutioner gennem de senere år.

Det er naturligvis ikke første gang en bølge af politik har truet med at skylle fagligheden væk fra universiteterne, men det er en af de større bølger vi nu bevidner.

Faremomentet skal tages alvorligt.

Jeg vil vove den påstand at dele af universitetet er "tabt" i forhold til faglighed.

En del discipliner arbejder faktisk slet ikke rigtigt længere deskriptivt med at beskrive verden, men i højere grad normativt med at ændre den.

Her er forskningen blevet aktivistisk og tjener et bestemt politisk mål frem for at søge sandheder om sammenhænge og blotte virkeligheden for vores erkendelse.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på de områder som er hårdest ramt, men i stedet koncentrere mig om de felter som stadig står til at redde - og som med øjeblikkelig virkning bør beskyttes imod den identitetspolitiske bølge.

Jeg taler om naturvidenskaben.

På det seneste har studerende på biologi været utilfredse med at der tales om to biologiske køn.

Et uskyldigt eksempel med mænd og kvinder i undervisning i statistik har givet anledning til ængstelse i en studenterpopulation som åbenbart er meget følsom over for og optaget af køn til det pinlige.

Man skal også være varsom når en politisering præsenteres som "tværfaglighed".

For nu vil Københavns Universitet så til at undervise biologistuderende i "socialt køn", blandt andet med udgangspunkt i den kontroversielle queerteoretiker Judith Butler.

Vi bliver nødt til at spørge: Hvorfor naturvidenskaben belemres med den slags?

Forventer med at humaniorastuderende er hjemmevante i cellebiologi eller populationsgenetik?

Nej vel.

Derfor er det svært at se indførelsen af "socialt køn" i biologiundervisningen på Københavns Universitet som meget andet en en politisk beslutning som vil former de studerendes sociale og politiske anskuelse i en forudbestemt retning.

De mest intelligente vil gennemskue tricket. Men mange vil også tage aktivismen til sig, og så risikerer vi at afviklingen af naturvidenskab som objektiv disciplin tager fart.

Jeg mener ikke at naturvidenskaben samlet set vil vinde ved en øget "tværfaglighed", da jeg mener at niveauet tværtimod har været faldende på de dele af universitetet som i de seneste to årtier er blevet påvirket af identitetspolitik.

Den påvirkning tror jeg naturvidenskaben gør bedst i aktivt at modsætte sig.

For naturvidenskaben handler om at afdække den ydre virkelighed. Og det kan man ikke gøre fra et politisk "safe space".

Virkeligheden er som virkeligheden nu engang er. Og det er nogle gange brutalt. Den tager ikke hensyn til vores forestillinger om hvordan tingene burde være eller vores forhåbninger til hvordan tingene hænger sammen.

Naturvidenskaben må aldrig bukke under for politisk korrekthed og det identitetspolitiske pres.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her