Satire og magtkritik siden 2013

Folkets Avis har brug for meget mere opbakning!

Politiken forsøgte at kvase Folkets Avis

Men den magtkritik, den bidende satire og ikke mindst den vedholdende kritik af de gamle medier som kun findes på Folkets Avis, er 100 procent afgørende for Danmarks fremtid og den oplyste og alsidige debat.

Støt her - lige nu

Den ældste religion

Af Narmin Khalaf, 19. september, 2014

Af Douzvin Khalaf & Narmin Khalaf

Børneskrig, flugt i bare fødder, ”Allahu Akbar” råb i baggrunden, et bjerg i sigte som kun virker alt for bekendt. Det er ikke første gang men 74. gang dette sker; forfølgelsen af ezidier – en minoritetsreligion i de kurdiske dele af Mellemøsten. Men hvem er vi?

Efter ISIS invadering af Shingal i Irak d. 3. august 2014 er ordet ”ezidi” for alvor kommet til overfladen, folk spørger i Øst og Vest hvad denne religion går ud på og hvorfor ezidierne er forfulgt.

Hvem er ezidierne?

Ezidierne eller yezidier er et kurdisk talende folk som primært bor i Nordirak. Det siges, at der ca. er 1,5 million ezidier tilbage på verdensplan. De er et fattigt og undertrykt folk, men de har dog en rig og åndelig tradition. Ezidierne hævder, at de bærer på verdens ældste religion. 

Det siges, at ezidierne var de første der skabte "Edens have", som er et stort område i midten af hvad der nu er kendt som "Lalish" i Irak helt inde i bjergene.

Et gennembrydende bevis på ezidiernes historie, herunder fortællingen om "Lalish" - er det seneste fund i Sydtyrkiet som en gruppe arkæologer har udgravet, "Gobekli Tepe", som siges at være et levn af ezidierners historie og er dateret til at være 12.000 år fvt.

Dags dato er ezidierne spredt mange steder i verden og især i mellemøsten finder man en stor del af dem i Syrien, Tyrkiet, Iran og Nordirak. Ezidierne lever generelt under kummerlige forhold i mellemøsten og bliver ikke anerkendt som et kurdisk folk med den oprindelige verdensreligion. Ezidierne hævder, at have den ældste religion i verden, sandheden af ​​dette afspejles i antikken af deres kalender. De kan spore deres religiøse kalender 6762 år tilbage.

I forhold til nogle af de andre store religioner, er ezidiernes kalender 4756 år ældre end den kristne eller gregorianske kalender, 996 år ældre end den jødiske Kalender, og det er 5335 år ældre end den muslimske kalender.

Tawisi Melek

Ezidisme er en monoteistisk religion. Ifølge legenden skabte Gud en eksplosion i universet, som så skabte jord, luft, sol og vand. Gud skabte derefter 7 engle, som hver især repræsenterede dele af Gud. Der findes ikke profeter i religionen.

Den mest gennemgående engel er "Tawsi Melek" (påfugle englen), denne engel fik til opgave at være Guds stedfortræder på jorden og vejlede mennesket til, at være et godt menneske gennem sit liv. Tawsi Melek fløj verden rundt og velsignede alle dele af jorden, englen landede til sidst i Lalish, ezidiernes aller helligste sted på jorden i NordIrak. Derfra af blev Adam og Eva skabt - Tawsi Melek lærte dem, at de 4 elementer er hellige for Ezidierne, fordi man på denne måde vedligeholder og respekter dét Gud har skabt, og for at vise sin respekt for Gud vejledede Tawsi Melek, at man to gange om dagen beder mod solen (solopgang og solnedgang) - for at finde ro i sin krop og samtidig huske på den sandhed der er større end mennesket. 

En søster religion for Ezidismen er Zarathusmen. Zarathusmen er et gren af Ezidismen - nogle af de mest essentielle forskelle er bl.a., at Zarathusmen er en polyteistisk religion og har en profet, Zarathustras lære og man tror på at verden er dualistisk. 

Ezidismen tror derimod ikke på at der findes ondskab, men derimod at alle mennesker er født gode og vælger gennem sit liv de principper som giver mening for én selv. Man beder til Gud og "Tawsi Melek" - og det er denne misforståelse som har været verden over i forhold til en fordrejning af religionen, at ezidierne tilbeder djævelen som er i form af "Tawsi Melek" samt Ezidiernes forhold til solen, dens helligdom og dens afspejlning af Gud, hvoraf, at Gud lyser alt på jorden op og gøre elementerne i verdenen synlige for det blotte øje. 

Filosofien

Ezidisme er en filosofisk rettet religion, hvoraf mennesket er styret af sine tanker og er vokset op med at følge 3 grundprincipper i sit liv på jorden, herunder; sandhed, viden og værdighed. I religionen tror man, at når man går borte, lever ens sjæl videre indtil man atter igen bliver genfødt reinkarnation (ens gerninger i livet afgøre hvilke skabning man bliver genfødt som).

Hellige skrifter

Der har været mange hellige bøger og skrifter i religionene; værkerne er blevet brændt og destrueret gennem de forskellige massakre der har været de seneste 1000 år og hvor flere millioner af ezidier er blevet tvunget til at konvertere til Islam. I religionen er der to hellige bøger, "Meshefa Res" (sorte bog) og "Kitab el Cilwe" (Åbenbaringens bog), begge har skrivelser om de ældgamle skikke, traditioner og om grundprincipperne i livet, men pga. forfølgelser og pres udefra, er ezidierne desværre ikke længere i besiddelse af det.

Af frygt for flere angreb og pres udefra, har ezidierne været et meget isoleret folk og har praktiseret sin religion ved mundtlig overlevering, således at religionen og traditionerne er gået i arv og er i flere århundrede blevet bevaret af de religiøse lærde indtil man igen begyndte, at nedfælde dem på skrift. 

Ezidierne spillede en vigtig rolle i udviklingen af ​​den assyriske, babyloniske og jødiske civilisation i Mellemøsten. Der er mange elementer som minder om ezidismen. 

Gennem mange 100 år, hvor ezidierne har boet side om side med muslimer, er visse kulturelle dele blevet optaget i kulturen, men dette har ikke noget med religionen at gøre.

Der er fortsat mange spørgsmål omkring denne ældgamle religion som ikke kan besvares, da mange lærde og mange skrifter er blevet ødelagt. Religionen har været udsat i flere 1000 år og ved at man ikke kan konvertere til ezidisme, er den endnu mere udsat. En af årsagerne til man ikke kan konvertere, bunder i alle de grusomme oplevelser som ezidierne har oplevet fra visse fundamentalistiske muslimer i form af tvangskonvertering til islam. Ezidierne er et folk der bliver færre af for hvert folkemord der begået, fordi folket bliver endnu mere spredt, dræbt eller tvangskonverteret til islam. 

I Europa anslås der ca. til at være 150.000 ezidier, størstedelen er placeret i Tyskland. 

74 massakrer

Ezidierne har gennem flere tusinde år oplevet folkemord alene pga. deres tro. Massakrerne startede da islam kom til. Ezidisme er en religion der gennem flere tusinde år er blevet misforstået.  Ekstreme islamister har gennem flere 1000 år, anset Ezidierne for at være djævletilbeder og har derfor udført 74 folkemord mod dem (det seneste folkemord der er begået, er på befolkningen i Sinjar, som er på flugt fra ISIS). Ezidierne er gennem flere 1000 år blevet frarøvet retten til at leve i fred pga. deres religiøse overbevisning.  

I Ezidismen eksisterer der ikke paradis eller helvede, dermed eksisterer djævelen ikke i denne religion. Der praktiseres ikke noget ondskab i religionen. Ezidismen er en mystisk religion, hvor alle de naturlige fænomener og elementer i livet er hellige.

De første massakrer mod ezidierne startede, da araberne kom til i det 7. århundrede til mesopetanien, hvor de udførte grusomme henrettelser for dem der ikke ville tvangskonverteres eller som var modstandere. Mange af dem vi ser i live i dag, herunder min familie, er vores forfædre som er flygtet til bjergene hver gang de er blevet udsat for en massakre og har senere forsøgt at udforme en ny prekær tilværelse. Ezidierne så et håb da USA invaderede Irak, et håb om en bede tilværelse et bedre liv og anerkendelse af deres kultur og religion.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her