Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

Ti spørgsmål til de "eksperter" der stemplede Folkets Avis som junkmedie

Kære Vibeke, Peter og Jannie –

Pixabay

Affald / skrald. Tegning: Pixabay

Det er nemt at kalde andres arbejde for affald – men bør man ikke have argumenterne i orden?

Jeg skabte Folkets Avis for at øge pluralismen i et medielandskab som var stærkt domineret af nogle få store mediehuse og Danmarks Radio.

Og det lykkedes. Takket være Folkets Avis kom der andre synspunkter frem i debatten. Nye stemmer gjorde sig gældende i den demokratiske samtale.

Det gik på mange måder rigtigt godt.

Så godt at Politiken på et tidspunkt beslutter sig for at stemple mit medie som "junk". Altså affald.

Og i det følgende vil jeg tage udgangspunkt i netop stemplingen af Folkets Avis som junkmedie da jeg ikke kender de andre medier, som ved samme lejlighed fik stemplet, nær så godt.

I lagde navn og ekspertise til Politikens kategorisering af Folkets Avis som skrald.

Men på hvilken baggrund.

  1. Var den metode, I benyttede til at foretage en opdeling af medier, videnskabelig?

  2. Hvilke andre medier blev I sat til at efterprøve som ikke blev dømt ude?

  3. Hvordan udvalgte I de medier som skulle bedømmes?

  4. Hvordan udvalgte I de tekster som I bedømte bemeldte medier på?

  5. Hvad var præmisserne for bedømmelserne helt præcist?

  6. Hvordan legitimerer I at rubricere særlige medier ud fra nogle præmisser I selv eller Politiken har stillet op?

  7. I har stemplet Folkets Avis som junkmedie og dermed modarbejdet mediets rækkevidde og autoritet til fordel for de gamle og dominerende medier. Har I dermed øget eller reduceret pluraliteten i mediebilledet i Danmark?

  8. I er, eller har, alle været tilknyttet skatteyderfinansierede offentlige institutioner. Hvorledes tilkommer det jer at dømme private medier inde og ude?

  9. Mærkatet junkmedie, er det noget I mener bør påklistres medier fremover - og hvem skal i givet fald bestemme hvilke medier som skal have dette stempel i panden?

  10. Hvis ikke I mener at det tilkommer jer at marginalisere og undergrave pluralismen i mediebilledet ved at stemple et medie som Folkets Avis som junkmedie, hvordan har I så tænkt jer at råde bod på den skade I har gjort?

På forhånd tak for jeres svar.

Med venlig hilsen,
Lennart Kiil Stifter af og redaktør på Folkets Avis

Del Ti spørgsmål til de "eksperter" der stemplede Folkets Avis som junkmedie