Primære faneblade

Ti spørgsmål til de "eksperter" der stemplede Folkets Avis som junkmedie

Kære Vibeke, Peter og Jannie –

Pixabay

Affald / skrald. Tegning: Pixabay

Det er nemt at kalde andres arbejde for affald – men bør man ikke have argumenterne i orden?

Jeg skabte Folkets Avis for at øge pluralismen i et medielandskab som var stærkt domineret af nogle få store mediehuse og Danmarks Radio.

Og det lykkedes. Takket være Folkets Avis kom der andre synspunkter frem i debatten. Nye stemmer gjorde sig gældende i den demokratiske samtale.

Det gik på mange måder rigtigt godt.

Så godt at Politiken på et tidspunkt beslutter sig for at stemple mit medie som "junk". Altså affald.

Og i det følgende vil jeg tage udgangspunkt i netop stemplingen af Folkets Avis som junkmedie da jeg ikke kender de andre medier, som ved samme lejlighed fik stemplet, nær så godt.

I lagde navn og ekspertise til Politikens kategorisering af Folkets Avis som skrald.

Men på hvilken baggrund.

  1. Var den metode, I benyttede til at foretage en opdeling af medier, videnskabelig?

  2. Hvilke andre medier blev I sat til at efterprøve som ikke blev dømt ude?

  3. Hvordan udvalgte I de medier som skulle bedømmes?

  4. Hvordan udvalgte I de tekster som I bedømte bemeldte medier på?

  5. Hvad var præmisserne for bedømmelserne helt præcist?

  6. Hvordan legitimerer I at rubricere særlige medier ud fra nogle præmisser I selv eller Politiken har stillet op?

  7. I har stemplet Folkets Avis som junkmedie og dermed modarbejdet mediets rækkevidde og autoritet til fordel for de gamle og dominerende medier. Har I dermed øget eller reduceret pluraliteten i mediebilledet i Danmark?

  8. I er, eller har, alle været tilknyttet skatteyderfinansierede offentlige institutioner. Hvorledes tilkommer det jer at dømme private medier inde og ude?

  9. Mærkatet junkmedie, er det noget I mener bør påklistres medier fremover - og hvem skal i givet fald bestemme hvilke medier som skal have dette stempel i panden?

  10. Hvis ikke I mener at det tilkommer jer at marginalisere og undergrave pluralismen i mediebilledet ved at stemple et medie som Folkets Avis som junkmedie, hvordan har I så tænkt jer at råde bod på den skade I har gjort?

På forhånd tak for jeres svar.

Med venlig hilsen,
Lennart Kiil Stifter af og redaktør på Folkets Avis

11/12/2019 - 15:34
Personer: 
Vibeke BorbergPeter BroJannie Møller Hartley
Organisationer: 
Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleSyddansk UniversitetRUC
Emner: 
pluralismemediebilledemedielandskabdemokratidebatsamtaledialogelitismestigmatiseringeksklusionmarginaliseringmiskendelse