Bliv medlem eller sponsor

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

281

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem
eller sponsor

Primære faneblade

Gennem de seneste år har staten krævet beskatning af fri telefon og internet for ApS-selskaber og andre virksomheder. I 2019 lød beskatningen på fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet på 2.800 kroner om året. Det var meningen, at 2019 skulle være det sidste år, hvor sådanne personalegoder blev beskattet. Folketinget under den tidligere regering havde nemlig vedtaget, at der fra 2020 skulle være skattefrihed for arbejdsgiverbetalt internet og fri telefon.

Den nuværende skatteminister har fremsat et nyt lovforslag. Dette lovforslag fremsætter, at de nuværende regler for beskatning af frit internet og fri telefon videreføres for ApS-selskaber og andre virksomheder. Beskatningen af frit internet og/eller telefon forventes at have en sats på 2.900 kroner i 2020. For at undgå denne beskatning skal en tro- og loveerklæring indgås om, at det kun er i erhvervsmæssige sammenhænge, telefonen anvendes.

Ekstremt vigtigt at have styr på diverse regler

Som erhvervsdrivende er det ekstremt vigtigt at have styr på regler og love. Dette gælder selvfølgelig ved alle aspekter af virksomheden. Overholdes reglerne og lovene ikke, kan det have alvorlige konsekvenser for virksomheden og kan på sigt skade virksomheden fatalt. Derfor vælger mange erhvervsdrivende at søge råd hos professionelle eksperter. De forskellige former for eksperter har alle en specialiseret viden inden for netop deres fagområde. Derfor er de helt inde i alle love og paragraffer.

Især i forbindelse med opstart af virksomheden vælger mange at søge kyndig rådgivning hos en advokat. Som ny selvstændig kan det nemlig virke uoverskueligt at sætte sig ind i alle gældende regler, der er for at oprette et ApS-selskab. Anpartsselskaber skal bl.a. udarbejde et stiftelsesdokument, få godkendt sin selskabskapital samt registreres ved Erhvervsstyrelsen. Der er altså mange vigtige sager forbundet med selskabsstiftelse af ApS, hvorfor mange vælger at alliere sig med en advokat.

Regnskab og bogføring er ligeledes blandt de opgaver, som mange ApS-selskaber og andre mindre virksomheder bøvler med. Men ApS-selskaberne og de andre typer af virksomheder er forpligtet til at føre regnskab i overensstemmelse med en række bestemmelser og love. Transaktioner, momsbetaling, årsregnskab, debitor- og kreditorliste samt budgetopfølgning er blot et udpluk af de sager, som ApS-selskaberne og andre virksomheder skal have godt styr på.

600 millioner skal bruges på socialt udsatte

Idet S-regeringen fremsætter det nye lovforslag om, at skattelettelserne på firmatelefonerne hos ApS-selskaber og andre virksomheder droppes, skal pengene fordeles anderledes. Regeringen ønsker at finde 600 millioner ved afskaffelsen af skattelettelserne. I stedet for at give skattelettelser skal pengene bruges på socialt udsatte. Grunden til det store beløb er, at omkring 480.000 betaler skat af arbejdsgiverbetalte telefoner. Dette skal lønmodtagerne i diverse ApS-selskaber og andre virksomheder altså fortsætte med at gøre i 2020.

Både Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, og Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, er ærgerlige over lovforslaget. Louise Schack Elhom mener, det er en skat, som for mange medarbejdere og arbejdsgivere er administrativt tung at løfte. Dog mener hun, at der fortsat skal bruges penge på socialområdet – men ikke gennem sådanne beskatninger.

Dennis Flydtkjær hævder, at telefonen er et vigtigt arbejdsredskab for mange. Han siger ligeledes, at det vil svare til at skulle beskatte en murersvends murerske eller en tømmers hammer.

Nyt lovforslag: Fortsat beskatning af fri telefon

Annonce

Kommercielt

annonce
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard

Del eller citer med linket her

MediaCreeper