Vi skal bruge 331 betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?


FOLKETS kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne

Se hvordan DU hjælper

Primære faneblade

Fraværet af mænd i børns opvækst

Antal

Debatindlæg af Jakob Coff

LYKKEBAROMETRET: Der er stor forskel på, hvor mange mænd, der arbejder i de danske institutioner og skoler. Der er over dobbelt så mange kvinder ansat på danske grundskoler, som der er mænd, og over fire gange så mange kvinder ansat i danske daginstitutioner og dagcentre mv., som der er mænd.

Samtidigt kan man se, at der er over fem gange så mange børn, der bor hos en enlig mor, som hos en enlig far. Er mændene fraværende i forbindelse med børns opvækst? Hvorfor? Hvordan påvirker det vores børn? Har det særlige konsekvenser for drengebørnene - eventuelt i forhold til antallet af ADHD-diagnoser?

Beskæftigede efter branche og køn

RAS150: Beskæftigede efter branche (DB07), socio-økonomisk status, alder og køn
Kilde: www.statistikbanken.dk

Familietype og antal børn

FAM44N: Familier 1. januar efter kommune, familietype, familiestørrelse og antal børn
Kilde: www.statistikbanken.dk

ADHD behandling: ATC koderne N06BA04, N06BA09. Midlerne bruges også for en mindre dels vedkommende til behandling af narkolepsi.
Kilde: www.medstat.dk

Meta
Seneste ændring: 
21/03/2019 - 11:58