Bliv medlem eller sponsor

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

282

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem
eller sponsor

Primære faneblade

Ny coronavirus: Sensationalisering, nedtoning og oplysning

Render: CDC/ Alissa Eckert / Public Domain

2019-nCoV, corona-virus. Render: CDC/ Alissa Eckert / Public Domain

Ny coronavirus fylder meget i mediebilledet, men ikke al dækning er lige god.

Det er vigtigt at folk får de nødvendige informationer så de kan forberede sig
08/03/2020 - 09:03
Åben

Gratis

FOLKETS, især Folkets Avis, har dækket udbruddet af ny coronavirus fra Wuhan i Kina ret intensivt fra starten.

Det valg er truffet med fuldt overlæg.

For en ordentlig dækning kan medføre at folk træffer bedre valg. Og dermed få en reel betydning for udfaldet.

Det er essensen af oplysning. At give flere mennesker bedre informationer som de kan bruge til at træffe valg på baggrund af.

Men oplysning er ikke den eneste medietaktik som har været i brug ude i medielandskabet:

Medietaktik
Nedtone Oplyse Sensationalisere

De fleste medier har haft en blandet tilgang som indeholder elementer fra de tre medietaktikker som er optegnet i tabellen herover.

Nedtone

Ofte med hensigten om at undgå panik eller frygt. Det undgår man dog ikke i sidste ende ved at fortælle ædle løgne.

Myndighederne og myndighedernes medier vælger ofte denne vej.

Oplyse

Det er på længere sigt den bedste vej. Det skaber ikke i sig selv panik eller angst at oplyse og informere.

Og oplyste og informerede borgere har de bedste muligheder for selv at træffe de rigtige valg. Jeg har selv sigtet efter at oplyse.

Sensationalisere

Her er ideen at aktivere folks følelser og dermed få dem til at klikke, læse og i det hele taget forholde sig mere til mediernes dækning og skabe et øget medieforbrug.

Det mener jeg er forkert at gøre hvis ikke man samtidig for bibragt en god portion reel information.

Organisationer: 
Medierne
Emner: 
Covid-19 - ny coronavirusmediebillede

Husk at dele

Citer med linket her:
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard

Del eller citer med linket her

MediaCreeper