Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Med værnemidler kan civilsamfund og erhvervsliv holde samfundshjulene i gang

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Med værnemidler kan civilsamfund og erhvervsliv holde samfundshjulene i gang

  • uden at indsatsen mod smittespredning undergraves
Skrevet af Lennart Kiil

Men sine berømte 14 dage har Mette Frederiksen købt tid.

Men hun har naturligvis ikke løst situationen omkring den nye coronavirus.

Det er ikke realistisk at samfundet kan fungere under de nuværende betingelser i ret mange måneder før det lider ubodelig skade.

Selv det sundhedssystem som nu er på alles læber, kan i længden ikke fungere hvis resten af samfundet går i stå.

Rundt om i verden er spørgsmålet naturligvis hvordan man kan påbegynde en langsom tilbagevenden til noget som bare minder om en normal hverdag.

Jeg tror man vil kunne fremskynde den proces, og reducere de risici som er forbundet med den, ved at anerkende nytten af personlige værnemidler som noget mange andre end sundhedspersonale kan have gavn af.

Selvfølgelig skal der først og fremmest være nok til sundheds- og plejepersonale. Men en kombination af kapitalisme og ordentlig forberedelse og planlægning kan sagtens producere værnemidler nok til alle.

Og det er ikke kun sundheds- og plejepersonale som kommer i tæt kontakt med smittede selvom disse mennesker i sagens natur skal arbejde tættere på syge i længere tid ad gangen.

Mange andre faggrupper er på deres arbejde i situationer som udsætter dem. Og den nye coronavirus smitter efter alt at dømme også fra smittede som ikke udviser symptomer endnu.

Mange som kommer i kontakt med store mængder af mennesker vil derfor komme i kontakt med smittede.

Ligesom folk der i hjemmet må behandle egne familiemedlemmer naturligvis også er meget i risikozonen for selv at blive smittet.

Myndighederne vil helst kun tage sig af de mest alvorlige tilfælde, og det giver god mening. Men det kræver omvendt også at myndighederne begynder at anerkende at andre end sundheds- og plejepersonale kan have gavn af værnemidler.

Sundhedsstyrelsen har fra starten haft en underlig afvisende indstilling til værnemidler som ansigtsmasker - i hvert fald i forhold til civilbefolkningen. Man mener ikke at de hjælper imod smittespredning.

Denne holdning strider imidlertid imod de praktiske erfaringer og i øvrigt også imod studier som er kommet frem i forbindelse med den nye coronavirus' hærgen i Kina.

Det er desværre ikke altid at man kan afvente fagfællebedømte dobbeltblinde kæmpestudier. "Evidens-baseret" er fint til daglig, men nu handler det om at tage ved lære af asiaterne, mens tid er.

Husk at også sundhedssystemet i sidste ende er afhængig af at det øvrige samfund kan fungere. Det er en gensidighed.

Efter alt at dømme har en egentligt normalisering lange udsigter og derfor virker det svært uovervejet på forhånd at udelukke værnemidler som et hjælpemiddel i forhold til at holde vitale samfundsfunktioner kørende.

Herunder mange af de opgaver som det private erhvervsliv løser på daglig basis. Eller de opgaver omkring behandling som man fra myndighedernes side forventer at familierne selv klarer ude i de danske hjem.

Det bliver interessant om myndighederne bløder deres firkantede og skråsikre syn på værnemidler op og endelig erkender at disse i hvert fald potentielt kan spille en rolle i forhold til at holde samfundshjulene i gang.

Samfundet er meget mere og andet end sundhedssystemet - hvor central en rolle denne komponent end spiller lige i øjeblikket.

Selvfølgelig er værnemidler ikke noget vidundermiddel. Men de hjælper i en situation hvor man ikke bare kan beordre alle til at holde sig på afstand af alle andre hele tiden.

Del Med værnemidler kan civilsamfund og erhvervsliv holde samfundshjulene i gang