Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her

Og god læselyst,
Lennart Kiil

Primære faneblade
Citathistorie: 
Åben

Gratis

Boris er tilbage – hans første ord er en bøn til briterne

"I'm sorry – I've been away from my desk much longer than I would have liked"

BBC / screenshot til dokumentation

Boris Johnson. BBC / screenshot til dokumentation
Boris Johnson ved hvad han taler om - han har selv haft sygdommen helt inde på livet

I'm sorry I've been away from my desk much longer than I would have liked"

Sådan indledte Boris Johnson sin tale til nationen nu han er tilbage på arbejde efter sygefraværet i forbindelse med den covid-19-infektion han pådrog sig tidligere på måneden.

Han taler om den støtte og opbakning han har fået og om de ofre det britiske folk har bragt.

Han forklarer at missionen er at undgå at sundhedssystemet bukker under, som man desværre har set andre steder.

Men talens egentlige omdrejningspunkt er en bøn til befolkningen:

"I ask you to contain your impatience,"

Han beder altså briterne om at bevare tålmodigheden lidt endnu - at lægge låg på den utålmodighed som naturligvis melder sig under en situation som den nuværende.

Han sammenligner også coronavirus med en overfaldsmand:

If this virus were a physical assailant, an unexpected and invisible mugger - which I can tell you from personal experience, it is - then this is the moment when we have begun together to wrestle it to the floor.

Og netop fordi Boris mener at briterne nu kan øjne en chance for at overmande modstanderen, så er det så vigtigt ikke at forpasse chancen.

Det værste ville være at falde tilbage i en situation hvor corona igen spreder sig yderligere.

Lyt selv til hele hans tale her

Det er en god tale og Boris Johnson ser ud til virkelig at have forstået hvad kampen imod coronavirus handler om.

Han har også selv haft den kamp helt inde på livet.

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?