Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Heftig læserreaktion på kronik om skifergas

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Heftig læserreaktion på kronik om skifergas

Skrevet af Lennart Kiil

Reaktionerne har været voldsomme, efter vi mandag offentliggjorde en kronik om skifergas som en mulig klimavenlig energiform til erstatning af kul. Men vi vil fortsætte med at bringe bud på, hvordan Danmark i fremtiden kan få en stabil, rentabel og miljømæssig forsvarlig energiforsyning.

En stabil energiforsyning er alfa og omega for ethvert land, og det er naivt at tro, at alle problemer kan løses med højere afgifter og flere skatter. Derfor må vi have alle muligheder frem i lyset. De skal så undersøges i forhold til de konkrete forhold, der gør sig gældende her i landet.

Selvfølgelig skal vi passe på vores drikkevand

De voldsomme reaktioner på kronikken om skifergas gik først og fremmest på den forurening af grundvandet, mange frygter som konsekvens af den frakturering, der løber forud for udvinding af skifergas. Det er en bekymring som skal tages alvorligt - og det bliver den!

Frakturering foregår i dag oftest ved at en blanding af vand, sand og kemikalier sendes ned i en boring under højt tryk. Det er kemikalierne, der giver anledning til bekymring. Men den bekymring kan teknologien råde bod på.

En ny teknik, der er udviklet i Canada, løser problemet med kemikalier i frakturering. Her udskiftes vand og kemikalier med flydende propan (en gas, der blandet med gassen butan, bruges i en helt almindelig havegrill). Når fraktureringen er gennemført udvindes butan på sin gasform gennem samme boring som skifergassen og genindvindes.

Hvorvidt den traditionelle frakturering med vand og kemikalier har forurenet grundvandet nogle steder i USA, er der stor kontrovers om. Hvis det er sket, er det snarere uansvarlig opbevaring af flowback vand, der kommer ud af borebrønden efter frakturering, end selve fraktureringen, der har været problemet.

I Danmark ligger skiferlagene meget dybere nede i jorden end grundvandslagene. Derfor anses det for usandsynligt, at grundvandet vil blive forurenet herhjemme - selv med den gammeldags frakturering. Men det er nok værd at se nærmere på den nye metode uden kemikalier alligevel. Og under alle omstændigheder skal der stilles strenge krav til opbevaring og behandling af flowback vand.

Ved udvinding af skifergas er der også et lille udslip af metan. Nogle hævder, at metan-udslippet, der i lighed med CO2 fungerer som drivhusgas i atmosfæren, modvirker den reduktion af CO2, som skifergas frem for kul sikrer. Men der er ikke meget, der tyder på, at udslippet af metan rent faktisk vil være så stort, at klimagevinsten forsvinder.

Uanset hvad skal vi fortsætte med at se fordomsfrit og kritisk på både skifergas og andre alternativer. Og det vil vi gøre her på Folkets Avis. Vi kan ikke overlade et så vigtigt emne til politikere og embedsmænd.

Sidder du tilfældigvis med viden om Thorium-reaktorer, hører vi meget gerne fra dig. Alle bud på, hvordan vi udnytter vores ressourcer bedre og sikrer energiforsyningen, er velkomne.

Organisationer: 
Del Heftig læserreaktion på kronik om skifergas