Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Kun 1,7 procent har antistoffer mod corona

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Kun 1,7 procent har antistoffer mod corona

Tallet er baseret på en undersøgelse af bloddonorer fra hele landet

Skrevet af Lennart Kiil

Der er intet kæmpe mørketal af danskere med immunitet imod SARS-CoV-2.

Og den nye coronavirus er betydeligt mere dødelig end almindelig sæsoninfluenza.

Det er de konklusioner som må drages på baggrund af en undersøgelse af bloddonorer fra hele landet.

Undersøgelsen kommer frem til en forekomst af antistoffer i blodet på blot 1,7 procent af danskerne. Og udenfor Region Hovedstaden er dette tal endda betydeligt lavere.

Da det endvidere må formodes at bloddonerer generelt er ressourcestærke og aktive og rejsende mennesker, så er det ikke helt usandsynligt at forekomsten af individer med antistoffer i den danske befolkning reelt er endnu lavere end de 1,7 procent som udledes ud fra undersøgelsen af bloddonerer.

Og hvis det er tilfældet, så ville den IFR, jeg regner ud nedenfor, være endnu højere. Men her giver vi altså "slap af, folkens - det her er ikke værre end almindelig sæson-influenza"-lejren the benefit of the doubt.

Det hjælper dem ikke meget som vi skal se.

Nå, men undersøgelsen omfatter desværre kun mennesker op til 69 år. Langt hovedparten betydeligt yngre. Og da de fleste som dør af covid-19, er ældre mennesker, så kan man ikke ordentligt udlede en IFR af undersøgelsen.

Med mindre man antager at andelen af smittede er nogenlunde ens for aldersgrupperne.

Det vil jeg gøre her:

HVIS man antager at 1,7 procent af befolkningen som HELHED har været ramt af ny coronavirus og har antistoffer i dag, HVIS man antager at befolkningen i Danmark omfatter 5,8 millioner mennesker, og HVIS vi tager dødstallet på 443 mennesker for i dag –– så bliver IFR omkring

(443 / (5800000 * 0,017) ) * 100 % = 0,45%

for befolkningen som helhed.

Det er godt fem gange højere end det tilsvarende tal for almindelig sæsoninfluenza.

Så mennesker som hævder at almindelig sæsoninfluenza er lige så dødelig som den nye coronavirus, det svarer omtrent til at de hævder at en bil til 100.000 er lige så dyr som en bil til 500.000.

Implikationer

Men hvad så hvis der reelt er færre smittede blandt de gamle end blandt resten af befolkningen? Så bliver IFR lidt højere.

Og hvis der skulle være flere inficerede blandt ældre end i den øvrige befolkning, så bliver IFR lidt lavere.

Uanset hvad så kommer den ikke ned i nærheden af IFR for almindelig sæsoninfluenza.

Der skal justeres urimeligt meget på parametrene for at komme ned i den størrelsesorden. Og det er vist kun true believers efterhånden der er villige til at lave meget kreativ talgymnastik for at få virkeligheden til at passe ind i deres på forhånd fastlagte opfattelse af tingene.

Bemærk at resultaterne for udbredelsen af antistoffer baserer sig på målinger der er et par uger gamle, så tallet 1,7 procent kan i mellemtiden være steget marginalt, men er næppe over 2 - sandsynligvis noget lavere.

Alt taget i betragtning synes jeg at et bud på IFR på mellem 0,4 og 0,5 procent er meget rimeligt baseret på de tal som er til rådighed på nuværende tidspunkt i Danmark.

Forhåbentligt finder vi hurtigt bedre behandlinger så dette tal kan presses ned i nærheden af eller under tallet for almindelig sæsoninfluenza. Men lige nu er det altså mindst fire til fem gange højere.

Del Kun 1,7 procent har antistoffer mod corona