Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Udsatteråd er vist ikke en helt politisk hjertesag!

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Udsatteråd er vist ikke en helt politisk hjertesag!

Skrevet af Debatredaktionen

Under kommunal-valgkampen i 2013 blev der fra partierne i Kolding bakket op om den sympatiske tanke, at man skulle have et udsatteråd i kommunen.

Et råd, der skulle varetage de mest sårbare og udsatte borgere i kommunen.

En voksende gruppe, der i dagens Danmark bliver mere og mere marginaliseret i et samfund, der stiller større og større krav til effektivisering, uddannelsesparathed, jobparathed og selvforsørgelse.

Disse samfundskrav er oftest noget, som vores mest udsatte og sårbare medborgere ikke kan honorer, selv om de gerne ville, pga. hjemløshed, misbrug og psykisk sygedom, for bare at nævne nogle af de problemer denne broget gruppe har. En livssituation som nok de fleste af os ikke vil bryde sig om at leve under.

Nu her i efteråret 2014 er der så blevet, med nogen politisk sendrægtighed, oprettet et udsatteforum, og ikke et råd med høringsret, som ellers var blevet lovet i valgkampen. Det har mere fået karakter af en debatklub!

Hvorfor dette forum ikke kunne få en høringsret, svæver lidt i det uvisse, men meget tyder på, at der blev lavet en politisk ”korridoraftale” mellem socialudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen (SF) og Venstre i Kolding kommune.

Hvorfor man ikke ønsker en høringsret, som f. eks. et handicapråd har, står meget uklart, og må tolkes som en mistillid til de udsatte medborgeres evner til at tage et samfundsmæssigt ansvar.

Det kan også tolkes derhen, at man ønsker at lave et eksperiment med oprettelsen af sådan et råd/forum, men så burde man bare tone rent flag, og sige det lige ud. Det har man heller ikke gjort!

Den demokratiske valgproces om hvem af brugerne, der skulle være med i rådet, har også været noget uigennemsigtig, og der foreligger ikke nogen dokumentation eller referater, om hvordan disse valghandlinger er forgået, og hvordan mandaterne er fordelt.

Man har foretaget en lodtrækning blandt de ”valgte” brugere, som var opstillet til at fordele pladserne i forummet, så nogle fik en plads og andre blev suppleanter.

Der foreligger heller ikke her en dokumentation eller et referat af, hvor eller hvordan den lodtrækning er foregået, eller hvem det er, der har forestået den.

Her må man spørge sig selv, om det er demokratisk klædeligt i Kolding kommune? Lodtrækning bør vel kun foretages, hvis der er stemmelighed?

Et spørgsmål, der også står ubesvaret hen er, hvorfor må suppleanterne ikke deltage i det daglige arbejde i forummet, nå man i sin beskrivelse, der forefindes på Kolding Kommunes hjemmeside, forudsætter, lidt nedladent, at der vil være et vist udfald fra brugernes side i forummet?

Det giver ingen mening! Hvis man fra politisk hold har den holdning, at der er tale om ustabile medlemmer, der nok falder fra pga deres livssituation, så har man jo stort set antydet, at projektet er temmelig porøst, og ikke regner disse mennesker for ligeværdige medlemmer af forummet.

Suppleanterne kunne jo, hvis de fik lov til at deltage i arbejdet, være med til at stabiliserer dette forum, og sikre kontinuiteten i det daglige arbejde.

Som det er nu, vil man kun indkalde suppleanterne i forummet ved varigt frafald! Varigt frafald? Hvad, der menes med det, er særdeles uklart, og man har ikke kunne få et svar fra socialudvalgsformanden Lis Ravn Ebbesen (SF). Hvis man var lidt konspiratorisk anlagt, kunne man godt få den tanke, at der var visse personager, som man ikke rigtigt ønskede skulle få en plads i forummet, fordi de kunne være besværlige. Men det er naturligvis kun konspirations teori! Eller hvad?

Det lugter langt væk af, at man ikke rigtig har haft sit politiske hjertet med i dette projekt.

Stemmerne var jo gode nok under valgkampen, og man fik lovning på fra de politiske partier, at der skulle oprettes et udsatteråd. Nu her efter valget, tæller løfterne ikke så meget, og man har i stedet oprettet et udsatteforum UDEN høringsret.

Man må bare konstatere, at politikerne ikke har haft hjertet helt med, da de afgav dette valgløfte, som kun delvis er blevet indfriet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Enhedslisten Kolding

Del Udsatteråd er vist ikke en helt politisk hjertesag!