Gå til hovedindhold

At være eller ikke være...

Af Thomas Elkjær

...det er netop spørgsmålet!

Folketingets præsidium forsøgte for noget tid siden at gøre Tinget mere underholdende. Man må sige, det er lykkedes.

At følge diverse politikeres frustration over den seneste "debat" om udstationeringen af danske F-16 fly var - om ikke andet - så i hvert fald ganske underholdende.

Spørgsmålet, som satte alting på hold, var egentlig reelt nok:

Kan man dømme folk, som kæmper for ISIS, for landsforræderi i Danmark?

Mine tanker gik til USAs problemer for nogle år siden, som de sådan ca. fik løst med etableringen af "faciliteterne" på Guantanamo-basen. De valgte at kalde deres modstandere for "illegale kombattanter", og så blev de smidt i et sort hul i Guantanamo, hvor nogen af dem formodentlig er endnu.

Problemet er, at alle de bestemmelser, som man igennem tiden har lavet om krig, ikke rigtig kan bruges, når det ikke er rigtige nationer, der har erklæret krig imod hinanden, som slås. For den uindviede kan det virke lidt uvirkeligt, at man har lavet strenge regler og love om, hvordan man skal opføre sig, når man i virkeligheden er ude på at smadre sin modstander mest muligt. Men det har man altså, og det tumler de lærde i Vesten en hel del med for tiden, gætter jeg på.

Krigsfanger skal f.eks. behandles efter bestemte regler, men man kan kun blive krigsfange, hvis man er regulær soldat og bærer en uniform, som hører til en nation, som er i krig. Derfor er f.eks. alle uniformer i Danmark fastmonteret med "Danmark" eller Dannebrog på skulderen, så der ikke kan være tvivl. Hvis man ikke hører til en nation, så er man ikke krigsfange, og så er man ikke beskyttet af Geneve konventionen. Hvis man ikke har det mærke på skulderen, så er modstanderen i sin gode ret til at gøre, hvad der passer ham. For det meste er dét hurtigt overstået...

Og dér er problemet (et af dem) med kombattanter/krigere/soldater, som befinder sig i Syrien, Irak eller "ISIS". Fordi de tilhører ikke en nation som sådan. Der er ikke nogen, som har erklæret krig i den konflikt. Strengt taget er det vel en borgerkrig. De slås jo bare.

Krigerne kan altså ikke få status som rigtige krigsfanger. Den anden mulighed (som er hurtigt overstået) går ikke i, hvad vi ynder at kalde "vestlige, civiliserede demokratier", fordi her slår vi virkelig ikke mennesker ihjel bare sådan lige, vel?

Et andet problem er, hvordan man skal forholde sig til folk, der er rejst fra Danmark for at slås for "ISIS". De har jo ikke begået noget ulovligt i Danmark, og man bør ikke retsforfølges i Danmark for ting, man måske har foretaget sig i udlandet. Det må det pågældende land ligge og rode med. Dansk lov gælder ikke i hverken Syrien, Irak eller "ISIS".

På et helt tredje plan: Er danskerne selv mindre hellige end de hellige, man nu tager ud for at bekrige?

Jeg er overbevist om, at danske piloter ikke ser sig selv som kristne korsfarere, der nu tager ud i verden for lige at sætte nogle ting på plads hos de vantro, men er vi helt sikre på, at den danske deltagelse overordnet set er 100% renset for ethvert tilløb til hellighed? Er dansk humanisme i virkeligheden ikke bare kristendom forklædt som noget moderne, så selv en rettroende ateist fra de Radikale (altså partiet) kan sluge pillen?

Hvem siger, at vi ved bedst? Er det mere korrekt at kaste en bombe fra 8000 meters højde end det er at skære halsen over på en person, der ligger på knæ lige ved siden af? Har nogen givet os en universel ret til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert i hele verden? Er det ikke normalt Allah, Vorherre eller sådan én, der giver den slags indsigt?

Er danske folketingspolitikere, som nu har sendt F-16 fly afsted på mission, mindre blodtørstige og bestialske end ham gutten med britisk accent, der har skåret halsen over på et par stykker på Youtube? Bliver det mere "rent", fordi det foregår på længere afstand? Jeg er ret sikker på, at de kvinder, mænd og børn, der måtte befinde sig i den uheldige ende af en bombe, der er på vej ned, ikke mener det.

Hvem ved? Måske kalder indbyggerne i ISIS (og Afghanistan, Libyen, Irak) de danske soldater for "hellige krigere"?

Tag endelig ikke fejl. Jeg mener også, ISIS er en pestbyld, som verden sagtens kan være foruden. Men kan en nation bestemme sig for, at en anden nation er f.eks. en pestbyld, og så bare begynde at bombe dem - uden i det mindste at erklære krig? Og hvad så hvis det slet ikke er en nation, fordi det er ISIS vel strengt taget ikke endnu?

Det var lidt det samme problem i Libyen. Der valgte man også at bombe nogen, uden helt at have formaliteterne i orden. Man var ikke i krig, man var sådan set slet ikke i konflikt med nogen, men man ville gerne hjælpe en af parterne. Så man bombede. Og i dag har Libyen sit helt eget sæt problemer, men det er en anden historie.

Tilbage til "de hellige krigere", som på egen hånd er taget fra Danmark for at kæmpe i Syrien/Irak/ISIS:
Forleden blev det betragtet som drilleri, at oppositionen gerne lige ville have klarlagt, om disse hellige krigere kan retsforfølges for forræderi. Måske er jeg den eneste, som kan huske, at Socialdemokraterne selv lavede reklame for deres "hårde" linje, hvor man ville retsforfølge hellige krigere og tage deres pas (og give dem en pjece)?

På den led kan det dårligt opfattes som drilleri, at oppositionen godt lige ville have lidt styr på formaliteterne, inden man sendte kampfly i ... kamp.

Det hykleriske - eller i det mindste håbløst inkonsekvente - ligger i, at selvsamme opposition (LA, Venstre, SF og Enhedslisten) for nogle få måneder siden var ved at falde over deres egne ben i begejstring over, at man nu kan få dobbelt statsborgerskab.

Det ligger vel i sagens natur, at man er forræder, hvis man arbejder imod sit eget land (eller fodboldklub/partiforening/bådelaug).

Hvis du (og Søren Pind) vil have den fulde version, så kan det slås op i den militære straffelov, som også gælder civile på dette område.

Det vil sige, de mennesker, som er taget til Syrien/Irak/ISIS fra Danmark, som ikke er danske statsborgere, de bør ikke dømmes for forræderi - fordi de har ikke arbejdet imod deres eget land.

Og så kan vi sikkert få os en god og lang diskussion om, at man jo godt kan blive dømt for tyveri i Danmark, selvom man ikke er dansker. Det ændrer ikke på, at jeg ikke mener, man bør kunne dømmes for forræderi, hvis man ikke er dansker - og særligt ikke, hvis handlingen er sket udenfor Danmark.

I stedet bør man måske være ret håndfast i forhold til, om de skal have lov til at rejse ind i landet igen.

De danske statsborgere, som om kort tid kæmper imod ("bliver bombet af" er måske mere korrekt) danske kampfly, kan kaldes forrædere - hvis ellers man mener, at det er helt i orden og efter bogen, at danske kampfly er sendt ud for at bombe nogen, vi ikke er i krig med. Problemet med dem kommer for alvor, hvis det viser sig, at de også er statsborgere i ISIS. Ikke?

Tilbage til eksemplet med Libyen: Måske var det rimeligt nok, at Danmark deltog i bombningen. Måske. Men var det også rimeligt nok, at en evt. dansk/libysk statsborger blev bombet af danske kampfly?

En dansk statsborger er forpligtet til at deltage i forsvaret af Danmark. Jeg formoder, at en libysk statsborger er tilsvarende forpligtet i forhold til Libyen. Kan vedkommende dømmes for at have levet op til sine forpligtelser? Kan han idømmes en ret streng straf for noget, som måske ville have givet dødsstraf i det andet hjemland, havde han ikke gjort det? Kan Danmark tillade sig at slå ham ihjel med en bombe?

(Loven er ikke vedtaget endnu, og det kan da være, man er kommet på bedre tanker i mellemtiden, men indtil videre ser det ud til, at den passerer igennem i løbet af efteråret.)

Yderligere kunne det da være, man skulle overveje, om det er skidesmart bare blindt begejstret at stemme for Indfødsretsloven hvert eneste år, når det efterhånden er tydeligt, at statsborgerskab handler om mange andre ting end bare retten til at få folkepension og sygesikring - og lige så tydeligt, at rigtig mange danske statsborgere ikke er det med hjertet.

Man skulle måske også overveje, om det er klogt bare at sende danske soldater i krig, uden at de er det officielt. Måske er det ikke så klogt, at Danmark blander sig i ting, som i virkeligheden ikke vedkommer os? Fordi uanset hvor monstrøse ISIS virker lige nu, så er de ikke (endnu) en direkte trussel imod Danmark.

Argumentet plejer at være, at man ikke bare kan lade nogle mennesker slå andre mennesker ihjel. Tillad mig at minde om f.eks. De røde Khmerer i Kampuchea ("Cambodia" hvis du ikke er gammel nok). De slog masser af mennesker ihjel, uden at nogen gjorde noget ved det. For ikke så længe siden var der ca. en million mennesker i Rwanda, som mistede livet, uden at Vesten løftede ret meget mere end et øjenbryn. Der er stadig krig i den Central Afrikanske Republik. Vidste du overhovedet det? Omtrent 5000 mennesker er døde i år indtil nu. Syd-Sudan, Nigeria, Ukraine.

Der er adskillige steder i verden, hvor folk bliver dræbt.

Det er sket masser af gange, at mange mennesker har mistet livet, fordi de var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Næsten lige så mange gange er det blevet ignoreret af verdens stormagter (og Danmark).

Og derfor overskriften.

Danmark har måske haft fred så længe, at danske politikere helt har glemt, hvad der er op og ned, rigtigt og forkert. Man bør finde ud af, hvad man er og ikke er.

Har Danmark et forsvar, eller har Danmark en invasionsstyrke, som bruges til ikke altid helt klare formål ude omkring i verden?

PS: Lad nu være med at lade evt. frustrationer gå ud over soldaterne, som er sendt ud. De gør deres pligt, og de gør det godt. Mere hverken kan eller skal man forlange af soldater.
Om det er en misforstået mission eller ej er overhovedet ikke op til dem at vurdere. Det er op til politikerne. De kunne til gengæld godt trænge til at blive en smule mere voksne og eftertænksomme.