Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitet – #idpol.

Glem ligestilling – feminister vil have PMS

Men hvis det er så slemt at mænd har PMS, så må det vel også være slemt hvis kvinder får det?
Skrevet af Lennart Kiil

Feminister forestiller sig fortiden og nutiden som det de kalder et "patriarkat" - et sted hvor mænd er øverst og kvinder nederst.

Et patriarkat er et system som favoriserer mænd og snyder kvinder.

Sådan er det min opfattelse at feminister ser patriarkatet. Altså det system, de mener, vi lever under i dag såvel som før.

Men hvad er det mænd tildeles og kvinder frarøves i dette patriarkat?

Det er PMS!

Penge, magt og status.

Et patriarkat udstyrer mænd – alene i kraft af deres køn – med penge, magt og status. Det er i hvert fald den feministiske teori.

PMS omtales også nogle gange som "privilegier".

Når feminister hævder at samfundet "privilegerer" mænd, så mener de at samfundet udstyrer mænd med penge, magt og status – som kvinder ifølge samme teori altså snydes for.

Men hvis det er så slemt at mænd har PMS, så må det vel også være slemt hvis kvinder får det?

Nej, da!

The future is female - er et feministisk slagord som man jævnligt støder på hvis man følger med i hvad der rører sig i den store identitetspolitiske cirkusforestilling som Vesten i disse tider i høj grad har ladet sig reducere til.

Ja, "fremtiden er kvindelig" - som feministerne ofte fortæller os, samtidig med at de benægter at biologisk køn overhovedet eksisterer.

PMS skal altså ikke afskaffes.

PMS skal omfordeles!

Der skal byttes om på rollerne, så kvinder får tildelt PMS og mænd får frataget PMS.

Man har ganske vist ikke ført bevis for at samfundet nogensinde bare tilnærmelsesvist har kunnet beskrives dækkende som et "patriarkat" hvor mænd alene i kraft af deres køn fik PMS. Og kvinder alene i kraft af deres køn blev frataget PMS.

Faktisk er der rigeligt med eksempler på at kvinder har fået mere PMS for ting som mænd har fået mindre PMS for.

Den første kvinde som gør noget som en eller flere mænd har gjort inden, hun hyldes ofte for dette - fordi hun er kvinde. Det var hun ikke blevet hvis hun havde været en mand.

Der er enormt mange eksempler på historiske bedrifter mænd har gjort, hvor kvinder har eftergjort bedriften og høstet hæder herfor. Som kvinde.

"Fru eller frøken _________ var den første kvinde til at [indsæt bedrift her]"

Inden for sportsverdenen er der også masser af hæder til kvinder for bedrifter og tidsrekorder som mænd ikke ville blive bemærket for. Og kvinder på et bestemt objektivt niveau kan tjene langt mere end mænd.

Eksempelvis tjener de bedste tenniskvinder meget mere end de ville tjene hvis de var mænd, men spillede på samme absolutte niveau som de gør nu som kvinder.

Store videnskabskvinder som Marie Curie hædres også i mindst samme grad som store videnskabsmænd i samme kaliber. Jeg har ikke tal på det antal akademiske programmer og priser som er opkaldt efter Curie.

Nå, men alle disse kendsgerninger til trods, så føler feminister hele tiden at kvinder bliver snydt for PMS.

Penge

Penge. Feminister er meget fokuseret på penge. De hævder ofte at kvinder bliver underbetalt på arbejdsmarkedet. Kvinder bliver snydt for penge.

Men ofte vælger kvinder selv jobs som betaler mindre, men som har andre fordele. Bagefter kommer feministerne så og fortæller kvinderne at de bliver snydt - af mændene.

Kvinder prioriterer også deltid højere og har mere fravær. Men alt det er på en eller anden måde også mændenes skyld.

Feministerne har sågar opfundet en "Kvindernes sidste arbejdsdag" som ligger om efteråret. Så er tanken at kvinder skal holde fri resten af året fordi de angiveligt får mindre i løn end mænd.

Ironien i at kvinderne i forvejen arbejder mindre end mænd hen over året og blandt andet derfor tjener mindre, synes fuldstændigt at være tabt på de PMS-besatte feminister.

Der er ikke rigtigt nogen kritik af pengefokuset eller karrieremageriet fra feministernes side. Blot et ønske om at flytte dem fra mænd til kvinder. Man vil ikke gøre op med noget - blot flytte ressourcerne fra et sted til et andet.

Magt

Det samme gælder magt. Der er intet ønske om at afmontere eller decentralisere magten. Nej, den skal bare skifte hænder fra mænd til kvinder.

Det ser vi i ønskerne om kvoter for opstilling af kvinder, og for "lige repræsentation" af kvinder i det politiske system.

Som om kvinder kun var repræsentanter for deres eget køn og ikke deres vælgere eller værdier!

Det er endnu et eksempel på hvor snævert fokuseret feminismen er på det køn den påstår ikke eksisterer.

Feministerne interesserer sig på kvinders vegne enormt meget for magt. Og de ser næsten kun den magt som findes ude i den offentlige sfære væk fra hjemmet.

At kvinder har stor magt på andre områder bruges der mindre krudt på.

Status

I mine øjne virker feminister nærmest besatte af status.

To kvindelige borgmestre i København, ja - København har en nærmest endeløs række af borgmestre, mener for eksempel at det er en politisk opgave at skrive kvinder ind i historien.

Kvindernes status skal nemlig løftes - med tilbagevirkende kraft!

Mens feministisk energi omkring mænd går ud på at tale mænd ned som gruppe, så går feministisk energi omkring kvinder på at løfte. Kvinder skal løftes fordi de er kvinder.

Det skal ske ved at synlige mænd erstattes med kvinder. Nu skal kvinderne op og mændene skal ned - pakkes væk. Flere statuer af kvinder - fordi de er kvinder.

PMS

Man ønsker fra feministernes side den model hvor kvinder skal tildeles PMS – fordi de er kvinder. Og mænd skal fratages den PMS man mener at de har fået del i på uretfærdig vis.

Der er nemlig for mange mænd som hædres og hyldes og for få kvinder. Mener de statushigende feminister. Mænd har tilmed for mange ressourcer, for mange penge, mens kvinder har for få.

Det er næsten som om feminister misunder den status som de forestiller sig at mænd får tildelt i kraft af deres køn. Og mændenes penge. Skidt med at det ofte er kvinderne som bestemmer hvad de skal bruges til.

Feministerne dyrker overalt samme fokus på penge, magt og status.

De vil have kvoter og bestyrelsesposter og lederstillinger - men kun i store virksomheder. Ikke i den lokale idrætsklub hvor arbejdet er frivilligt og mindre statusbetonet.

Og de vil have store statuer af kvinder.

Alt hvad der er penge, magt og status i.

Alt dette dækkes ind under et ønske om "ligestilling".

Men hvis det vitterligt var ligestilling som var drivkraften, så ville feministernes jo være lige så optaget af at få kvinder ind i de fag som er forbundet med færre penge, mindre magt og lavere status, men som er lige så domineret af mænd som bestyrelsesposter i store internationale virksomheder.

Glem ligestilling – feminister vil have PMS!