Først truede hun ham på levebrødet - nu løber hun fra aftale med manden

Af Lennart, 3. august, 2020
Hvorfor skulle en top-politiker i EU da også lytte til en almindelig borger?

Det er som taget ud af The Cardigans mega-hit Erase / Rewind

Erase and rewind
'Cause I've been changing my mind

Det er den danske EU-politiker Karen Melchior som nu løber fra en aftale hun i fuld offentlighed indgik tidligere på sommeren med en borger som hun truede på levebrødet.

Sagen starter i en Djøf-tråd på Facebook om kvinders og mænds uddannelsesvalg.

Her bliver debatten hurtig heftig som den har for vane at gøre når emnet er køn.

En mand fremkommer med en påstand om at kvinders og mænds valg af uddannelse ikke kun handler om "samfundets forventninger" til de mennesker der bor i det, men også har en biologisk komponent.

Denne opfattelse bringer han på banen ved at henvise til den kendsgerning at der i friere og mere ligestillede lande faktisk er et mere kønsopdelt arbejdsmarked end der er i mindre frie og ligestillede lande.

Når kvinder er frie til at vælge frit, så vælger de altså ikke nødvendigvis de samme ting som mænd - på trods af at feminister åbenbart håber at de ville have gjort netop det.

I stedet for at emulere mænd fuldstændig bevidstløst, så har kvinder åbenbart deres egen frie vilje og deres egne præferencer som de bringer i spil når de får friheden til det.

Man skulle egentligt tro at dette ville glæde feminister, som hævder at kæmpe for kvinders frihed, men tilsyneladende er det til stadig ærgrelse for feminister at kvinder ikke nøjes med at efterligne mænd, men i stedet vælger deres egne veje.

Nå, men Karen Melchior kunne åbenbart ikke acceptere at nogen bragte det synspunkt på banen at forskellen i uddannelsesvalg i det mindste delvist skulle findes i noget iboende ved kvinder og mænd, så hun valgte at true den mand, som havde fremført argumentet, på hans levebrød.

Karen Melchior undskyldte dog kort efter. Det var forkert at true manden på hans levebrød ved gentagne gange at trække hans arbejdsplads ind i diskussionen, det kunne hun nu godt se ikke var i orden.

Ved samme lejlighed lavede hun en aftale med manden om at mødes for at debattere det emne som de var blevet så uenige om.

Men nu vender Karen på en tallerken:

Jeg drøftede med Lasse Jacobsen, om vi skulle lave et offentligt møde. Det har jeg valgt, at jeg ikke vil.

"Drøftede" - et rigtigt politikerord. Hun lavede faktisk en aftale med manden dengang. Hvor detaljerne for tidspunkt og sted ikke lå fast, men det gjorde hensigten om at mødet skulle finde sted.

Faktisk var Karen Melchior allerede i gang med at invitere dengang. Således skrev hun som svar til en anden mand på Facebook:

Du er meget velkommen Xxxx Xxxxxx. Jeg skal nok skrive når vi har aftalt nærmere.

Men nu viser det sig at der slet ikke bliver noget møde fordi Karen Melchior har ombestemt sig.

Og det vil jeg gerne knytte et par kommentarer til her afslutningsvist.

Karen Melchior sidder i EU hvor hun blandt andet sidder i et udvalg omkring ligestilling.

Det vil sige hun sidder med magten over området. Hun har allerede magten på området. Hvorfor skulle hun så debattere emnet med en almindelig borger?

Fordi demokrati?

Åbenbart ikke.

Det er den sædvanlige magtfuldkommenhed vi er vidner til her.

Og manglen på lyst eller evne til at lytte til andre synspunkter end dem man selv har.

For i EU har man allerede besluttet sig for hvordan tingene hænger sammen.

Her lytter man ikke til hverken borgerne eller til den lødige videnskab på området - man accepterer kun den feministiske forklaring som hele sandheden på området.

Kilder:

Karen Melchiors ombestemmelse:

https://www.facebook.com/KarenMelchiorDK/posts/2679336285613772?comment_id=2698739203673480

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her