Gå til hovedindhold

Red Barnet anbefaler juridisk kønsskifte fra skolestart

Organisationen mener at børn, som vil skifte køn, møder "alt for meget modstand"

Berigtigelse

Ved nærmere eftersyn viser det sig at artiklen fra Red Barnet er fra 2019. Det er derfor ukorrekt, at Red Barnet lige har meldt denne holdning ud samt at at Red Barnet vil rådføre sig med LGBT+-organisationerne nu.

Disse ting skete tidligere. Det ændrer dog ikke på andre aspekter af artiklen her som beskriver Red Barnets holdning til spørgsmålet.


Børn i fem-seks års alderen bør kunne skifte deres juridiske køn.

Det mener børnerettighedsorganisationen Red Barnet.

På organisationens hjemmeside hedder det i en nyhed som blev udgivet for et par dage siden:

RED BARNET: JURIDISK KØNSSKIFTE BØR VÆRE MULIGT FRA SKOLESTART

Spørgsmål om juridisk kønsskifte, og aldersgrænser i den forbindelse, har fyldt en del de senere år.

Og nu melder Red Barnet sit standpunkt klart ud.

Red Barnet har både en holdning til hvornår barnet må skifte juridisk køn med og uden forældrenes accept.

Uden forældrenes accept:

I Red Barnet mener vi, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte skal være 15 år, hvis det skal ske uden forældrenes samtykke. Det er den aldersgrænse, hvor børn på andre områder i lovgivningen også opnår større selvbestemmelse, fordi de typisk har nået en vis modenhed.

Med forældrenes accept:

Vi anerkender samtidig, at oplevelsen af at have en anden kønsidentitet ofte opstår langt tidligere. Derfor er det vores anbefaling, at juridisk kønsskifte også kan ske fra skolestart, når forældrene involveres og giver samtykke.

Vil rådføre sig med LGBT+

Ifølge nyheden på Red Barnets hjemmeside vil organisationen rådføre sig med LGBT+ organistionerne senere på måneden.

Senere i august har Red Barnet inviteret LGBT+ organisationerne til møde, og vi ser frem til at drøfte, hvordan vi sammen kan bidrage til at sikre bedre og trygge rammer for de børn og unge, der lige nu møder alt for meget modstand og fordomme.

Hvad der menes med modstand og fordomme forklares ikke nærmere.

Men i hvert fald har kønsskifte for børn været højt på dagsordenen de senere år inden for en del LGBT+ organisationer, ligesom der især blandt piger har været en stigende interesse for kønsskifte.

Red Barnet er den danske filial af den større internationale organisation Save The Children.

Den internationale del af Red Barnet havde i øvrigt en overgang Danmarks første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt, som øverste chef.

Helle Thorning-Schmidt bestred stillingen indtil starten af sidste år.

Kilde:

Den kan læse hele nyheden om juridisk kønsskifte fra skolestart på Red Barnets hjemmeside:

RED BARNET: JURIDISK KØNSSKIFTE BØR VÆRE MULIGT FRA SKOLESTART

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.