Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitet – #idpol.

Hvordan kan man føle sig som det andet køn hvis der ingen kønsforskelle er?

En køn redelighed: Hvad man 'føler' man er - det er man så
Skrevet af Lennart Kiil

Køn fylder meget i disse tider.

Lige nu især det juridiske køn.

Men hvordan kan det juridiske køn være vigtigt hvis det biologiske ingen betydning har?

Nogle hævder at køn ikke rigtigt eksisterer i virkeligheden hvis ikke vi taler om det - at køn er en social konstruktion.

Andre hævder at "køn er et spektrum".

Atter andre at der i mennesket "kun" er to køn - som i de andre pattedyr.

Der er måske også mange forskellige slags køn. Og forskellige måder at bestemme dem på.

Først nogle af de "objektive" fysiske køn

  • det biologiske køn

  • det medicinske køn

Så nogle af de subjektive mentale køn

  • det faste selvopfattede køn

  • det flydende selvopfattede køn 1

Og endelig de køn som ligger mellem det subjektive og det objektive

  • det sociale køn

  • det juridiske køn

Ja, det er en køn redelighed.

Ikke så mærkeligt hvis mange efterhånden er forvirrede.

Er der overhovedet noget ordnende princip på spil her?

Det vender vi tilbage til.

Især det juridiske køn bliver der for tiden brugt meget krudt på af den socialdemokratiske regering som vil fjerne den nedre aldersgrænse for hvornår man kan skifte det.

Det juridiske køn er gået fra at være noget som er bundet til det objektivt biologisk og medicinsk konstaterbare køn til nu at høre under det subjektive køn som man selv bestemmer over og / eller føler sig hjemmehørende i.

Hvad man "føler" man er - det er man så.

I hvert fald i juridisk forstand.

Men hvordan hænger dette sammen med det biologiske og medicinske køn - som kan observeres uafhængigt af hvilket køn den enkelte føler sig mest hjemme i.

Hvordan kan man føle sig som det andet køn, hvis der ingen kønsforskelle er?

Jo, denne følelse må jo på en eller anden måde referere til noget mere generelt. Hvordan kan en person, som for eksempel er biologisk og medicinsk en pige, føle sig som en dreng - hvis ikke der er noget generelt som kendetegner det at være en dreng?

Vi må forstå på politikerne at det for en gruppe af borgere åbenbart er utroligt vigtigt at der er overensstemmelse mellem deres følte selvopfattede køn og deres juridiske køn.

For de flestes vedkommende er det følte selvopfattede køn lig med det biologiske køn, men i de tilfælde hvor det ikke er, så trumfer det selvopfattede køn det biologiske køn. Som politikerne vil have det.

Men dette følte selvopfattede køn referer jo til et biologisk køn som politikerne samtidig fornægter.

De mener for eksempel ikke at det biologiske køn kan være en væsentlig delforklaring på hvorfor vi har et kønsopdelt arbejdsmarked.

Så tilbage står vi med et spørgsmål som i al sin enkelthed lyder:

Hvordan kan det juridiske køn være vigtigt hvis det biologiske ingen betydning har?


  1. "I går følte jeg mig som en mand, i dag som en kvinde, og i morgen måske som noget helt tredje" ↩︎