De troløse

Skrevet af Lennart Kiil

Politikernes omgang med landets højeste tillidsposter er præget af ligegyldighed - kan folket da forventes at bevare respekten for demokratiets institutioner?

Det at være minister blev tidligere betraget som en yderst betroet stilling. Noget ærefuldt hvor den udvalgte fik lov et tjene en højere sag.

I dag jokker fremadstormende ego-trippere hen over ministerposter, som var de dertil indrettede trædesten på den personlige karrierevej.

Denne udtalte skødesløshed over for nationen og befolkningen har konsekvenser. Det kan godt være, den enkelte politiker og dennes familie vinder ved den udtalte troløshed.

Men befolkningen mister respekten for embederne. Magten forskydes i retning af bureaukratiet og væk fra de folkevalgte. Og den almindelig tillid til demokratiet forvitrer.

Men hvor den enkelte politiker uden videre i utide kan hoppe fra ministerpost til særinteresse i erhvervslivet, så kan borgeren ikke fravælge at betale til dette cirkus.

I takt med at politikerne i stadigt højere grad har brugt demokratiets institutioner til karrierefremme og personlig berigelse, har landets skatter været støt stigende.

Der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng. Men det er måske værd at undersøge lidt nærmere.

Som folk er vi i stadig højere grad til grin for vores egne penge.