Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Mens DR får mere: Regeringen vil hæve jagt-tegnsafgift med 26 millioner

Sunde fritidsinteresser straffes, mens passiv underholdning foran skærmen belønnes
Skrevet af Lennart Kiil

Hvad er egentligt meningen?

Er der overhovedet nogen mening med regeringens nye finanslovsudspil?

Nogen rød tråd - andet end penge til vennerne og penge væk fra "fjenderne"?

Regeringen aflyser besparelser i DR og sender i stedet ekstra penge til mastodonten.

Skal folk sidde deaktiverede foran skærmen og suge public service i sig fra morgen til aften?

For sunde interesser - at komme ud i naturen - at lære noget om naturen selv. At opnå duelighed i noget ved selv at gøre det.

Det skal åbenbart straffes med højere skatter og afgifter.

Nak og æd, Bidt, brændt, stukket - og de tonsvis af natur-programmer taget fra udlandet og vist på DR. Det er alt sammen vældig fint.

Men det er stadig passiv underholdning foran en skærm.

Der er noget mærkeligt ved en regering som på den måde styrker områder som gør folk mere passive og usunde, og samtidig svækker områder hvor folk bliver aktive og sundere.

Sunde fritidsinteresser straffes, mens passiv underholdning foran skærmen belønnes.

Strafafgift på tid i naturen. Strafafgift på praktisk færdighed.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, finder stigningen uacceptabel.

Hvad er årsagen til, at de danske jægere nu skal til at betale 26 mio. kr. mere for at dyrke deres passion?

Godt spørgsmål.

Noget af svaret er nok den at den urbane overklasse, som regeringen for en stor dels vedkommende også er en del af, ikke bryder sig om den måde at bruge naturen på, som jægerne står for.

For den urbane overklasse er naturen vist mest til pynt.

Eller noget man ser i naturprogrammer.