Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her

Og god læselyst,
Lennart Kiil

Primære faneblade
Åben

Gratis

Pengeregn over bistandsklienter skal sætte gang i forbruget

Se om du er blandt de heldige som får 1000 kroner ekstra nu

Folketinget har besluttet at give en lang række modtagere af overførselsindkomster 1000 kroner ekstra.

Pengene vil ryge ind på modtagernes NemKonto inden for den næste uges tid.

Det er mennesker som var på offentlig overførsel i april i år som vil modtage den kontante gave.

Se om du er blandt de heldige som får 1000 kroner ekstra nu.

Her er listen over de udvalgte som Folketinget lader pengene regne over:

* Folkepension.

* Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003).

* Seniorpension.

* Efterløn.

* Fleksydelse.

* Fleksløntilskud.

* Delpension.

* Dagpenge.

* Feriedagpenge.

* Kontanthjælp.

* Barselsdagpenge (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen).

* Ferieydelser (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen).

* Sygedagpenge (fra kommunen eller Søfartsstyrelsen).

* Kompensation ved seniorjob.

* Ledighedsydelse.

* Ressourceforløbsydelse.

* Revalideringsydelser.

* Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed.

* Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

* Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne.

* Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

* Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem.

* SU.

* SU-tillægsstipendium sammen med slutlån.

* Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

* Skoleydelse på produktionsskoler.

* Skoleydelser til EGU, Erhvervsgrunduddannelse.

* Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse.

* Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse.

* Elevstøtte efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

* Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser.

* Tilskud til praktik i udlandet.

Det er ATP og Beskæftigelsesministeriet som i pressemeddelelser her til morgen oplyser om den forestående ekstra-udbetaling til de nævnte grupper i samfundet.

Skal stimulere forbruget

Meningen er at pengeregnen skal stimulere forbruget som har været ram af coronavirus.

Også en ekstraordinær udbetaling af feriepenge har samme mål for øje.

Endelig må man forvente at mange som ikke har været i stand til at forbruge nu sidder med en større opsparing end ellers.

Så det kan ikke udelukkes at vi kommer til at se et boost når koronaen lægger sig igen.