Primære faneblade
Åben

Gratis

Kun to procent har antistoffer

Lidt flere end i forsommeren

Der er ikke sket den store smittespredning hen over sommeren.

I hvert fald viser tal fra blodbankerne fra forrige uge kun at to procent har antistoffer.  Et tal  som kun ligger marginalt over tal fra det sene forår.

Friske tal fra blodbankerne viser altså at kun en brøkdel af danskerne har immunitet over for den nye coronavirus SARS-CoV-2.

Der er stadig ikke noget stort mørketal af danskere som går rundt og er immune over for infektion med SARS-CoV-2. I hvert fald har de ikke antistoffer i blodet.

Der er lang vej til nogen form for bred immunitet overfor SARS-CoV-2 - og dermed er langt, langt hovedparten af danskere stadig i risiko for at blive smittet.

Heldigvis er det kun en ret lille del af smittede som udvikler alvorlige eller dødelige forløb med Covid-19.

Eftersom enkelte studier synes at vise at antistoffer kan forsvinde ret hurtigt, så er det en mulighed at en del flere danskere end tallene fra blodbankerne antyder, rent faktisk har været smittet med SARS-CoV-2.

Nogle undersøgelser tyder på at mennesker kan have såkaldt T-celle-medieret immunitet selvom man ikke kan måle antistoffer i deres blod.

Det er dog stadig kun en teori blandt mange. Og tallene både fra SSI’s nylige repræsentative undersøgelse og de nyeste tal fra blodbankerne fastslår at kun en meget lille procentdel af danskerne har været smittede.

Blodbankerne har her i uge 41 og 42 testet cirka 11.000 bloddonorer for antistoffer mod SARS-CoV-2, og omkring 2 procent af de testede bloddonorer har dannet antistoffer.

Tallet er 3,5 procent i Region Hovedstaden og 0,6 procent i Region Nordjylland.

Blodbankerne undersøgte også bloddonorer i april måned, og de nye tal er ikke meget højere end de gamle, hvilket passer med at smittespredningen har været lav hen over sommeren.

Samtidig rejser de måske også spørgsmålet omkring tab af antistoffer i blodet over relativ kort tid.

Forhåbentligt kan blodbankerne være med til at kaste lys over dette sidste spørgsmål også ved at følge tilstedeværelsen af antistoffer før og efter på individniveau.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
29/10/2020 - 06:51

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil