Primære faneblade
Åben

Gratis

I dansk studie blev flere smittet med corona når de ikke bar mundbind

I studiet gav ubeskyttet ansigt 17 procent større risiko for at få smitte

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Man undersøgte de såkaldte mundbind

Undersøgelsen sammenlignede en gruppe af maske-bærere med en gruppe som ikke bar maske. Og der var en forskel.

Datagrundlaget er dog for svagt til at konkludere om forskellen er signifikant. Hvad det betyder, vender vi tilbage til.

Først en opsummering.

I det danske studie delte man forsøgspersonerne i to grupper:

  1. En gruppe med mundbind
  2. En gruppe uden mundbind

Så havde man en forsøgsperiode hvor deltagerne kunne risikere at blive udsat for smitte.

Efter perioden gjorde man resultaterne op:

I gruppen uden mundbind fik 2,1 procent af deltagerne corona.

Mod 1,8 procent af deltagerne i gruppen med mundbind.

  Uden Mundbind Med mundbind
smittede 2,1 1,8

Altså viser undersøgelsen at en større andel af dem som ikke bærer mundbind bliver smittet i forhold til den andel som bærer mundbind.

Lad os stille det på en formel:

(2,1 - 1,8)/1,8 * 100 % = 17 %

Undersøgelsen viste altså en cirka 17 procent større risiko for at blive smittet i gruppen af ikke-mundbindsbærende medvirkende i forhold til gruppen som bar mundbind i forsøgsperioden.

I forhold til antallet af medvirkende er en forskel i den størrelsesorden dog ikke nok til at man vil konkludere noget fast omkring effekten af mundbindet.

Så studiet viser en beskyttelse. Men på det svage datagrundlag er det ikke nok til at ramme det signifikans-niveau som er nødvendigt for man tør drage håndfaste konklusioner.

Eller som det udtrykkes i pressemeddelelsen i forbindelse med offentliggørelsen af studiet:

Efter en måneds opfølgning havde 1,8% af deltagerne i maskegruppen og 2,1% af deltagerne i kontrolgruppen haft infektion. Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet, men resultaterne kunne tyde på en mere moderat grad af beskyttelse på 15-20% – dog kan studiet ikke udelukke, at masken ikke beskytter bæreren.

Kilder:

Dansk studie om effekten af mundbind er nu offentliggjort

Signifikansniveau - Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/11/2020 - 10:14

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil