Bogens forside
4

Sugardaddy: Fantasien om ungt kød - eller længsel efter kærlighed

Et udsædvanligt indblik i en usædvanlig verden

Jeg kender Lars personligt, og han er et menneske som åbner sig overfor verden. Han prøver livet af. Og har gennem en periode levet på en måde som både fascinerer og skaber foragt.

Og det har han skrevet en bog om. Nemlig Life of a Sugardaddy.

Opbygningen af bogen er befriende ligetil. Kronologisk og berettende.

Forfatteren beretter fra sine eventyr, men det er tydeligt at han også er på en dannelsesrejse.

Som bogen skrider frem og forfatteren bliver mere rig på erfaringer, bliver stilen mere reflekteret. Den veksler så mellem oplevelser og overvejelser. Men hele tiden personligt og vedkommende.

Unge damer og dannelse

Selvom bogens titel henviser til en specifik del af forfatterens levned, så kommer han også omkring mange andre ting undervejs. Det er tydeligt at Lars ejer en usædvanlig evne til at “rejse” ud og ind i forskellige miljøer og sammenhænge.

Han engagerer sig i disse sammenhænge, men man fornemmer samtidig at han også forbliver lidt i en beskuerrolle. Og måske derfor rejser han som regel videre - måske driver eventyrlysten ham.

Om han også rejser videre fra sugardating, skal ikke afsløres her.

Men sikkert er det at netop den rejse kobler til mange aspekter af livet - og kan være med til at udstille nogle af det moderne livs paradokser.

Nu er det ikke just noget nyt at lidt ældre mænd eftertragter lidt yngre kvinder. Men dette forhold omfattes i dag generelt med stigende mistro. Samtidig med at der på andre kønslige områder brydes grænser ned som aldrig før.

Derfor er det forfriskende med en bog som behandler det her emne så uprætentiøst og åbent.

Lige på og hårdt

Forfatterens måde at leve på møder modstand og forargelse. Noget han også kommer godt omkring.

Men samtidig møder Lars undervejs en stor interesse. Det tror jeg skyldes det tabu som i tiltagende grad skygger over den her form for relationer. Det er sikkert også en livsstil som mange overvejer - men som for de flestes vedkommende aldrig bliver til andet end netop en overvejelse.

Men ikke for Lars - han gjorde det til virkelighed.

Både forargelse og fascination formår forfatteren at vende til fordele.

Det første giver ham anledning til at undersøge sammenhængen mellem hans egne valg og andres reaktioner - det sidste bruger ham som mulighed for at formidle. Noget som han har gjort løbende undervejs - og det er også nogle af de ting som er samlet sidst i bogen.

Måske lidt overraskende knytter forfatteren vores ide om kærlighed ret tæt til fænomenet suger dating. Her handler det også om længsler. For nogen kan dating være en måde hvorpå de kan kaste deres kærlighed på et andet menneske.

Formår forfatteren at omsætte sine længsler til kærlighed - og er den i så fald gensidig?

Liderlighed eller længsler

I hvert fald er kærlighed lige så meget noget som man har behov for at give, som noget man har behov for at få.

Der er en kærlighed fra giverens side. Om det så er samme længsel modtageren har og om denne opfatter kærlighed i forholdet - det er sværere at finde svar på, alligevel prøver bogen trods synsviklen at behandle dette emne også.

Det leder os over til en af bogens få svagheder.

For mod slutningen bryder nogle kapitler med bogens berettende mønster. Og skifter synsvinkel. Om man mener at det tjener bogen er nok et spørgsmål om smag og behag. Bogen går der ud af sin fortællerstemme og inddrager vidnesbyrd fra andre end forfatteren selv.

Disse vidnesbyrd er jo lige så væsentlige og interessante. Men spørgsmålet er om ikke de skulle foldes ud i eget regi for at komme helt til deres ret.

I allersidste kapitel kommer forfatteren dog selv på banen igen.

Eftertænksom sugardaddy

Og når man har læst bogen, så sidder man tilbage med en følelse af at store emner er blevet behandlet på en personlig og vedkommende måde - og meget jordnært.

Det er emner som liv og død, kærlighed, ensomhed og forholdet mellem de to køn. Det er store og vigtige emner, og ikke nødvendigvis noget som jeg havde forventet at komme omkring på baggrund af bogens titel SUGARDADDY.

Bogen slutter på en måde som kan være svær at afkode. Man sidder tilbage med nogle overvejelser både på vegne af forfatteren og hans valg – og om tilværelsen og de betingelser vi alle som mennesker i sidste ende er underordnet.

Seneste ændring: 
29/11/2020 - 16:58