Nekrolog for en konspirationsteoretiker - leger du også med ilden?

Det endte med at koste hende livet
Skrevet af Lennart Kiil

Det starter ofte uskyldigt.

Du opdager at mainstream medierne lyver. Eller måske lyver de ikke ligefrem. Men de manipulerer, mener du.

De udelader nogle ting fra deres historier og betoner i mistænkelig grad andre.

Og ved du hvad - du har ret!

Måske begynder du også at forestille dig at andre er imod dig og dine. Måske er mainstream medierne i ledtog med medicinalindustrien.

Måske skaber førstnævnte en kunstig efterspørgsel på sidstnævntes produkter - måske fortæller førstnævnte ikke at der er alternativer til sidstnævntes produkter.

Og hvad med uddannelsessystemet. Har det også fået lov til at at “forme” dig på en forkert måde. Måske er meget af det, du tidligere har taget for givet, forkert. Måske er meget af det løgn og latin som en elite har fyldt dig op med - for at kunne fjernstyre dig som var du blot en brik i deres spil.

Du bliver skeptisk og kontrær. Mistænkelig overfor alt og alle. Samtidig får du en berusende følelse af at være en af de få som har gennemskuet hvordan tingene virkelig hænger sammen.

Du begynder at skabe din egen verdensopfattelse. Du forbinder forskellige hændelser med hemmelige og lukkede netværk af magtfulde mennesker.

Du finder sammen med andre som også har gennemskuet hvordan verden er skruet sammen under overfladen.

De ting som sker er ikke tilfældige. Nogen trækker i trådene.

Det giver en orden i verden og en tryghed i dit sind. Og det giver mening i tilværelsen at have en fjende at kæmpe imod.

I bekræfter hinanden i at jeres alternative verdensopfattelse er den rigtige. Jeres kritiske søgelys rettes konstant imod mainstream og normies. De andre.

Det falder jer ikke ind at undersøge jeres egen position. I prøver ikke isen af - det handler hele tiden om at rive masken af modparten. Den grund, I selv står på, tages - som det absolut eneste - for givet.

Samtidig med at kritikken af mainstream tager til, så accepterer du selv nærmest umærkeligt stadigt mere besynderlige standpunkter og opfattelser som en del af din egen alternative verdensopfattelse.

Pludselig en dag er der en magtfuld mand som tilsyneladende tager dig og dine alvorligt. Dine ligesindede fortæller dig at han er jeres frelser.

At en magtfuld mand skulle være jeres frelser og ikke primært interesseret i sin egen stilling i verden, flugter ikke helt med jeres ellers så skeptiske tilgang til omverdenen. Men det religiøse præg i jeres verdenssyn skaber plads til en sådan undtagelse - en frelser som er anderledes end alle de andre.

På de sociale medier står menuen hver dag på en lind strøm af memes og opslag der dyrker denne afgud. Jeres leder som kæmper imod alt det onde som ellers er dominerende i verden som den ser ud fra et efterhånden temmeligt alternative univers I langsomt men sikkert har konstrueret omkring jer.

Du opsøger selv historier og data som bekræfter dig i at din verdensopfattelse er den rigtige. Det er slet ikke svært hele tiden af finde beviserne for at I har ret. Og begynder nogen at tvivle, bliver de udstødt. Eller kaldt forrædere og vendekåber. Eller false flags agenter - eller kontrolleret opposition.

Jeres system har et veludviklet immunforsvar. I hvert fald på den korte bane. For hvad sker der på den længere?

Åbenbart kan jeres opfattelse af verden ikke holde til kritik indefra. Det virker lidt underligt når nu jeres overbevisning er så stærk. Men i hvert fald bliver al tvivl straks trådt i jorden. Og dem som ikke vil tage næste skridt bort fra den anden verden, bliver sorteret fra med usvigelig sikkerhed. Det bliver mere rendyrket kollektivt vanvid. Gruppetænkning i svær grad.

Og pludselig en dag trænger du ulovligt, som del af en pøbel anført af en klovneudklædt “shaman”, ind i den amerikanske Kongres, hvor du bliver det tragiske offer for omstændighederne.

Men det hele startede den dag du begyndte at udfordre det etablerede verdensbillede og skabe dit eget som erstatning - uden for alvor nogensinde at stille dig kritisk overfor den platform du selv byggede op inde i hovedet undervejs.

Hvil i fred.