Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse En far går på gaden for at forsvare sine uskyldige børn

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

En far går på gaden for at forsvare sine uskyldige børn

Skrevet af Jakob Coff

Den 23. oktober, 2014, var jeg inviteret til en begivenhed i Holbæk. Jeg havde ikke meget baggrundsviden om sagen, og om hvad der skulle foregå – men valgte alligevel at dukke op. Jeg blev om morgenen mødt af Lasse Pehrson på en parkeringsplads, og kørte herefter rundt med ham i byen, mens han langsomt satte mig ind i sagen.

Lasse er far til 2 drenge, dog kun biologisk far til den yngste, og føler sig kort fortalt overset i en sag om anbringelse af drengene, mens der verserer en forældremyndighedssag ved retten. Lasse fortalte, at drengenes mor tidligere havde fået tilkendt den fulde forældremyndighed over begge drenge selvom der ikke var nogen dokumentation på, at han var uegnet som forælder, tværtimod ser det ud til det modsatte. Med tiden var der tilsyneladende opstået tvivl hos kommunens rådgivere om hvorvidt moderen var egnet som forælder, og kommunen havde derfor valgt, at anbringe begge børn hos en plejefamilie i stedet for hos ham, også uden at spørge Lasse. Lasse pointerede, at denne anbringelse endda var sket før der var kommet en afklaring på drengenes mors egnethed.

Lasse gav udtryk for, at han var efterladt med en følelse af, at hans børn var blevet ”stjålet” af systemet, og at han var blevet fuldstændig overset i sagen. Han mente nu, at han måtte gøre noget og han havde derfor købt en campingvogn, hvorpå han havde klistret en stor del af den tilgængelige dokumentation om sagen op, og den ville han køre rundt i byen med. Ydermere havde han fået trykt 500 pjecer, som han ville uddele til borgerne i Holbæk kommune.

Lasse og 4 andre personer havde inden jeg ankom delt nogle af pjecerne ud på Holbæk station, så folk kunne læse om sagen på vej til arbejde – herefter var fokus på de handlende i handelsgaden og storcenteret, samt advokatkontorer, Retten i Holbæk og Holbæk rådhus.

Lasse og resten af forsamlingen var i højt humør og var imødekommende overfor folk, og de fleste, de var i kontakt, med lyttede interesseret og tog venligt imod folderen. Engang i mellem fandt Lasse en lille højtaler og en mikrofon frem for at skabe ekstra opmærksomhed om sin sag. Da han gik rundt med højtaleren foran kommunekontoret kunne man se, at nogle af de ansatte kiggede ud ad vinduerne og at enkelte af dem endda vinkede venligt ned til ham. Senere, da han gik med højtaleren i handelsgaden, kom de forretningsdrivende, de ansatte og kunderne ud på gaden for at se hvad der foregik – alle virkede faktisk meget interesserede og som om, at de havde stor sympati for hans sag og hans fremgangsmåde.

Video, Ahlgade 2, http://youtu.be/6yfiB7AhAeY

Men pludselig, mens Lasse holdte med campingvognen i handelsgaden, kom politiet – de havde Lasses folder i hånden – de var blevet kontaktet af kommunen, sagde de, og ville gerne snakke med ham om folderen, som de mente ikke var helt fin i kanten. De kunne ikke referere overbevisende til noget specifikt problem i den, og jeg fik faktisk det indtryk, at de ikke havde læst den særlig grundigt.

Video, Politi 1, http://youtu.be/hMExQ2yFzd0

Politiet gik igen - Nej, nu kom de tilbage – nu var der et andet problem. Politiet fortalte, at Lasse ikke havde noget kørekort.

Video, Politi 2, http://youtu.be/aX6yWvaqi94

Hov, pludselig havde Lasse et kørekort alligevel – og han kunne fortsætte.

Jeg var målløs – havde kommunen, uden reelt grundlag, sendt politiet ud for at lukke kæften på ham – han ønskede jo blot at se sine børn, som enhver anden forælder?

Nu skal dette ikke dreje sig om at udstille politiet, eller om at jeg skal gøre mig til dommer i sagen.

Men når jeg ser den omfattende dokumentation, Lasse har samlet sammen gennem tiden; formelle breve, mødereferater, afgørelser mm., så kommer jeg til at tænke på mit eget indtryk af ”at være i dialog med det offentlige” - og jeg kan let forestille mig, hvordan man mødes af telefonomstillingsanlæg, henvisninger rundt i forvaltningen, formularer der skal udfyldes og en masse formelle krav man skal efterkomme. Samtidigt har forvaltningen en vis mængde medarbejdere at trække på, som er eksperter i netop deres område, og det kan derfor opleves som om de har en vis overhånd – hvor borgeren oftest står alene med sin sag.

”Sagsbehandlingen tager tid”, og du må pænt vente, mens du bekymrer dig for dine børns ve og vel, og uden mulighed for at se dem, andet end evt. 1 gang hver måned!

Er det nok for dig og dine børn?

Del En far går på gaden for at forsvare sine uskyldige børn