Hvor godt virker vaccinen i praksis - israelske resultater overrasker

Der er noget at hente for både skeptikere og optimister
Skrevet af Lennart Kiil

Israel er langt foran alle andre når det gælder om at få vaccineret landets indbyggere

Israel har i skrivende stund vaccineret godt 2,5 mio indbyggere - cirka en fjerdedel af landets befolkning. Omkring 1 mio har allerede fået andet skud.

På forkant med udviklingen

Pfizers og andre mRNA-vacciner bliver nu udrullet over hele verden i et enormt omfang. Og ingen er længere fremme med vaccineprogrammet end Israel.

Det er derfor også her man har den største praktiske erfaring med vaccinerne.

Derfor giver det god mening at se i den retning efter foreløbige resultater. Og det ser lovende ud.

Men hvad viser de foreløbige resultater fra verdens mest effektive vaccinationsprogram mod covid-19?

Et resultat står hævet over enhver tvivl - vaccinen kræver tid for at virke. Det vender vi tilbage til.

Det er tal fra den israelske sygesikringskasse Maccabi Healthcare Services der tegner et lovende billede af Israels allerede fremskredne vaccinationsprogram.

Maccabi Healthcare Services har sammenlignet udviklingen i den vaccinerede gruppe af deres medlemmer over 60 år med udviklingen i hele gruppen af deres medlemmer over 60 år.

Virker først efter 14 dage

Både smitte og indlæggelser falder markant to dage efter andet stik. Det er lidt mere end tre uger efter første stik.

De første 12-13 dage efter første stik ses endnu ikke nogen stor effekt i vaccinen, men omkring dag 14 ses et klart bøjningspunkt i grafen.

Fra 14 dag og frem til undersøgelsens foreløbige afslutning er effekten tiltagende.

To dage efter andet stik er risikoen for indlæggelse blandt de over 60-årige mere end halveret.

Også smittespredning er mere end halveret på det tidspunkt.

Det lovende resultat er baseret på ikke mindre end 50.777 vaccinerede medlemmer holdt op imod en endnu større gruppe på 480.000 hovedsageligt ikke-vaccinerede medlemmer.

Pfizer og Israel

Pfizer og Israel har ifølge mediedækningen haft et særdeles tæt samarbejde omkring udrulningn af vaccineprogrammt i Israel som da også har haft flere doser til rådighed per indbygger end andre lande.

Det er Pfizers mRNA-vaccine mod covid-19 som er brugt i undersøgelsen og Israel har valgt at holde sig til Pfizers anbefalinger og give andet prik tre uger efter første.

Der er foreløbigt forskellige tolkninger af hvordan disse data påvirker debatten om at udskyde anden dosis i forhold til det af vaccineproducenten anbefalede tidsrum.

Andre lande er begyndt at udskyde anden dosis for at få flere vaccineret hurtigt med første dosis.

Kilder

Organisationer: