Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Danmark får bundplacering for store pigers trivsel

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Danmark får bundplacering for store pigers trivsel

Teenage-piger under stort psykologisk pres i de mest ligestillede lande
Skrevet af Lennart Kiil

Alt har en pris. Hvad er ligestillingens?

Betsey Stevenson og Justin Wolfers lavede på et tidspunkt en banebrydende undersøgelse.

Den brød med forestillingen om at alt bare blev bedre med mere ligestilling. De to forskere så på udviklingen i kvinders tilfredshed med livet over mere end tre årtier.

På trods af at det skred hurtigt frem med ligestilling i USA i den periode som de to forskere undersøgte, så var kvinder faktisk blevet mindre lykkelige.

Et velkendt paradoks

De opsummerede undersøgelsens resultater under den rammende titel

The Paradox of Declining Female Happiness

Altså noget i retning af “Paradokset om den dalende lykkefølelse blandt kvinder” på dansk.

For hvorfor blev kvinder mindre lykkelige når de fik mere ligestilling?

Nu kunne man måske tro at det i perioden alene var mænd som var blevet mere tilfredse og lykkelige - hvilket faktisk var tilfældet - og at kvinder derfor relativt var blevet mindre lykkelige.

Men de to forskere fandt også et absolut fald i lykkefølelse for kvinderne.

Tidligere generationer var altså mere tilfredse end senere. På trods af alle fremskridtene i forhold til frihed og ligestilling.

Nu er der så igen (Campbell, Bann, and Patalay (2021)) blevet forsket i trivsel - denne gange blandt teenagere i en lang række lande verden over.

Faktisk har man undersøgt over en halv million teenagere, 566.829 tusind helt nøjagtigt, i 73 forskellige lande. Alderen for de undersøgte er 15 år og undersøgelsen er baseret på data fra PISA-undersøgelserne.

Set med danske øjne er undersøgelsen om ikke alarmerende så i hvert fald alvorlig - og den bør give anledning til overvejelser.

Høvl til de hellige

Forskerne konkluderer fem ting og to af disse er i høj grad relevante for spørgsmålet om ligestilling i Danmark og resten af de nordiske lande:

  • Mere ligestillede lande har større ulighed i mental sundhed

  • Mere ligestilling mellem kønnene er sammefaldende med mindre psykisk belastning af drenge, men mere psykisk belastning af piger

Så mere ligestillede lande har større ulighed i mentalt velbefindende.

Det er igen det samme paradoks som jeg omtalte i indledningen.

Hvis du ser på grafikken øverst, så kan du se at Sverige, som generelt opfattes som verdens mest ligestillede land, også er det land i undersøgelsen hvor piger oplever mest mental stress i forhold til drengene.

I Danmark er forholdet næsten det samme. Og i det hele taget ligger de mest ligestillede lande i en klump deroppe hvor forskellen på piger og drenges psykologiske stress er størst.

Stressende ligestilling

Og det er pigerne der oplever klart mest stress.

Undersøgelsen har også kigget på tilfredshed med livet. Her er billedet noget mere broget. Men lidt med samme tendens.

For eksempel er Sverige blandt de lande hvor der er størst forskel. Drengene er ifølge undersøgelsen væsentligt mere tilfredse med livet end pigerne.

Af en eller anden grund er Danmark ikke med i den del af undersøgelsen - vi fremgår i hvert fald ikke på grafen.

Og så lige afslutningvist en anden interessant iagttagelse i undersøgelsen:

  • Højere ulighed i indkomst var forbundet med lidt lavere livstilfredshed i drenge og lidt højere livstilfredshed i piger

Kilde

Campbell, O. L. K., David Bann, and Praveetha Patalay. 2021. “The Gender Gap in Adolescent Mental Health: A Cross-National Investigation of 566,829 Adolescents Across 73 Countries.” SSM - Population Health, January, 100742. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100742.

Emner: