Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Du er under anklage!

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Du er under anklage!

Nu hvor vi udover at betale for at vedligeholde en bankkonto også bliver tvunget til at betale negative renter, er det blevet særligt vigtigt for den socialfascistiske stat at kontrollere borgerne og forhindre deres opsparing i kontanter
Skrevet af Per Tendrup

Individuel retssikkerhed er nu erstattet med et telefonnummer, hvor en højtlønnet offentlig ansat — som ønsker at være anonym — muligvis besvarer dit opkald. Med timevis af ventetid.

Samtlige borgere i Danmark er nu under anklage fra Anklagemyndigheden. Anklaget for at være potentielt kriminelle (narko- eller våbensmugler).

I det vildtvoksende Danske demokrati, med tilhørende bureaukrati, har der udviklet sig en socialfascistisk magtarrogance, blandt andet rettet mod de mange medborgere som fornuftigt og ansvarligt har valgt at sikre deres opsparing mod overgreb fra utilregnelige politikere, egennyttige manipulatører og IT-kriminelle.

Såfremt en bankkunde ikke kan bevise det modsatte vil hans eller hendes indbetalinger i kontanter blive betragtet som mistænkelige og konfiskeret/overtaget af den socialfascistiske stat.

En kærkommen lejlighed for bankfunktionærer som har fundet nye beskæftigelsesmuligheder som ”underretningspligtige”, anonyme statsautoriserede bankstikkere - der overvåger din bankkonto og angiver dig til politi og skattevæsen efter forgodtbefindende.

Det blev i 2018 til 35.768 indberetninger om mistanke om hvidvask

En analyse fra Finans Danmark fra 2019 viser at antallet af ansatte der har hvidvask og regulering som kerneopgave var 4.300, hvilket svarer til lønudgifter på over 3,4 mia. kr. om året.

I realiteten bestemmer nationaliserede banker nu hvor dine penge skal opbevares og hvordan de skal bruges, og det skal helst ske ved hjælp af plastikkort, som ikke handler om at spare penge, men derimod om at bruge penge.

Det politikere ynder at kalde at ”svinge dankortet” og som i dag er bankernes væsentligste indtjeningskilde.

Lave renter må vel skyldes at der er for mange penge i omløb. Penge skabt af Bankerne, (lån) med hjælp fra den digitale teknologi (plastik kortene).

Nu hvor vi udover at betale for at vedligeholde en bankkonto også bliver tvunget til at betale negative renter, er det blevet særligt vigtigt for den socialfascistiske stat at kontrollere borgerne og forhindre deres opsparing i kontanter.

En påmindelse om hvad dit plastikkort reelt er værd, så vi under finanskriserne i Grækenland og på Cypern for få år siden.

Citat fra en dansk bank:

Din venlige bankrådgiver er som sagt blevet forfremmet til anonym underretningspligtig bankstikker og kan oplyse følgende:

”Har du ikke opdateret dine oplysninger, inden fristen udløber, vil vi derfor spærre dine konti, kort m.v., indtil du selv opdaterer oplysningerne. Det betyder bl.a., at du hverken kan modtage løn, hæve penge eller betale regninger”.

Bankstikkeren tillader sig altså i realiteten at beslaglægge dine penge og anser din bankkonto for at være bankens ejendom, ikke din.

Denne nylige interesse for din identitet står i stærk kontrast til identitets-sikring i bankerne selv og i den offentlige administration, hvor sagsbehandleres identitet bliver stadig mere sløret, under mottoet: Vi står sammen om anonymitet og spredning af ansvaret.

Socialfascismen er baseret på kontrol og frygt

Bankerne er ikke de eneste som ønsker at du ikke skal have kontrol over dine penge, også andre magthavere placeret i den socialfascistiske administration med ønsker at udøve kontrol og tjene penge på at afskaffe kontanter, er på banen — godt skjult bag demokrati, trusler, lovgivning og automatiske telefonsvarer.

Det er forklaringen på de mærkværdigheder (anklager) som borgerne nu er blevet syltet ind i.

Understøttet af et overflødighedshorn af offentlige hjemmesider, som for at sikre envejs-kommunikation, er renset for personlige e-mail adresser, hvor det er umuligt at identificere anonyme individuelle sagsbehandlere M/K,

En nylig fængselsdom som ligner en hævnakt, giver imidlertid et sjældent indblik i hvorledes det ellers så lukkede system fungere.

En populær U-tuber Lars Andersen er blevet idømt 9+ måneders fængsel, for under overskriften ” Hensynsløs forbryder med job i staten” at have afsløret en af bagmændene bag manipulationen af kontanter.

Den højtlønnede anklager har gentagne gange ændret beløbsstørrelser og udstedt bøder til borgere som har betalt med kontanter.

Man kan undre sig over hvor hans mandat kommer fra?  Og hvad dette bødeprovenu bruges til?

Offentlige lønforhøjelser muligvis.

Advokatfirmaet ADVODAN har en relevant hjemmeside hvor de under overskriften ”Vil du vide mere” forsøger at besvare spørgsmål fra et stort antal frustrerede borgere/kunder om hvad Hvidvask af deres penge egentligt går ud på.

For eksempel, fra en kontohaver som på grund af mistillid til det korrupte politiske system og bankernes plastikkortindustri har oparbejdet en alderdomsopsparing på 100.000 Kr. i kontanter

Spørgsmålene er:

  • Hvad vil der ske såfremt jeg sætter pengene ind på min bankkonto?
  • Vil mine penge blive beslaglagt?
  • Vil jeg blive anmeldt til politiet og skattevæsenet?
  • Kan jeg straffes med bødeforlæg og/eller fængsel?

Advodan’s advokater har intet svar på disse simple spørgsmål og det har medlemmerne af det Danske Folketing, de statsautoriserede bankstikkere og øvrige associerede manipulatører i øvrigt heller ikke!

Det er næppe tilrådeligt, men den pågældende bankkunde kan naturligvis afprøve de sidste rester af Dansk individuel retstilstand med sin alderdomsopsparing som indsats.

Socialfascisterne skyr ingen midler og ønsker 100% kontrol over dine penge. Man kan frygte at næste skridt i denne anti-demokratiske udvikling bliver at ”underretningspligtige” bankfunktionærer sammen med højtlønnede og anonyme offentligt ansatte i Skattestyrelsen får råderet over din bankkonto. Hvem ved moske har de det allerede?

Kontant opsparing er i realiteten den eneste sikring mod denne type politiske plat og bank-tyveri.

Yderligere info om denne groteske dagsorden i dagens Danmark:

https://www.berlingske.dk/ledere/221-veje-til-at-blive-mistaenkt-for-hvidvask

Hvor fascistisk er danmark? Mads Palsvig

Sådan tjener banken penge på dig

 

Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS