Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Her er den metoo-mail som magtfuldt advokatkontor nægter at forholde sig til

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Her er den metoo-mail som magtfuldt advokatkontor nægter at forholde sig til

Stort advokatkontor vil ikke svare på spørgsmål om advokatundersøgelser som de selv laver
Skrevet af Lennart Kiil

Advokatpartnerselskabet PLESNER ønsker ikke at medvirke til at afklare forholdene omkring #metoo-sager og advokatundersøgelser. I hvert fald ikke i nærværende medie.

Det fortæller advokat og partner Niklas Korsgaard Christensen i en venlig mail som svar på en mail jeg har skrevet til Lise Høy Falsner. Hende var jeg blevet henvist til af den flinke receptionist hos PLESNER.

Niklas Korsgaard Christensen skriver:

Jeg har fået din email til min kollega Lise H. Falsner til besvarelse.

Vi ønsker ikke at medvirke i undersøgelsen eller i et interview om emnet. Såfremt du har behov for baggrundsinformation, kan du eventuelt kontakte Danske Advokater, som har udarbejdet en vejledning om emnet.

Fair nok. Men derfor skal I andre jo ikke snydes for overvejelserne.

Den mail som PLESNER ikke ønsker at svare på, kan læses her


Kære Lise Høy Falsner,

Mit navn er Lennart Kiil, og jeg skriver for Folkets Avis.

Jeg talte med jeres receptionist på telefon, og hun henviste mig til dig.

Det drejer sig om metoo-sager — og især om advokatundersøgelserne i forbindelse med disse. Her er der nogle ting som jeg i offentlighedens interesse har sat mig for at få afdækket.

I flere højt profilerede metoo-sager er de såkaldte advokatundersøgelser blevet en form for “go to” løsning. Det gælder både for partier i Folketinget og store organisationer og virksomheder.

Advokatundersøgelser er på kort tid blevet et ord som mange mennesker har hørt - også folk som normalt ikke interesserer sig det store for advokatbranchen. Det er vigtigt at folk også forstår hvad advokatundersøgelsen er for en størrelse.

Samtidig er det advokatundersøgelserne som partier, virksomheder og organisationer peger på når de skal legitimere deres valg af sanktioner overfor en person som er under mistanke for at have gjort noget fortrædeligt som kvalificerer til #metoo-beskyldninger.

Foreløbig ser det også ud til at magtfulde mænd er meget mere i risiko for at blive ramt af #metoo-sager end “almindelige” mænd i mindre magtfulde positioner. Flere folkevalgte har trukket sig, eller er blevet tvunget ud.

Derfor er det ingen overdrivelse at sige at advokatundersøgelser indvirker på sammensætningen af den politiske ledelse af landet - helt udenom det demokratiske system som normalt afgør denne.

Endelig er alt det her, med #metoo og advokatundersøgelser, noget som er sket på ganske få år. Der har medført en markant ændring i samfundets top, og dermed får det konsekvenser for os alle.

Så måske er det på tide at få sat lidt fokus på hvad en advokatundersøgelse egentligt er for en størrelse.

Det leder mig til den første række af spørgsmål:

  1. Kan advokatundersøgelser foretage afhøringer under vidneansvar?
  2. Kan advokatundersøgelser kræve udlevering af bevismateriale?
  3. Er advokatundersøgelser forpligtet til at høre alle parter?
  4. Kan du henvise til lovgrundlag som regulerer advokatundersøgelserne?

Og nu tilbage til det med partierne,virksomhederne og organisationerne.

Hvis man ser på den måde som disse institutionerne fremlægger advokatundersøgelserne på, så bliver det i mine øjne ofte fremlagt som om advokatundersøgelserne afgør sagen. Som om at hensigten med undersøgelserne er på objektiv vis endegyldigt at fastlægge alle omstændigheder omkring sagen og træffe en afgørelse derudfra.

Undskyld mig, hvis jeg lyder en smule kynisk nu.

Men det tror jeg bare ikke på.

I mine øjne har advokatundersøgelsen i ikke ubetydelig grad også et andet sigte end at afdække omstændigheder objektivt. Nemlig at sende aben videre, så partier, virksomheden eller organisationen kan “vaske hænder”.

Det leder mig til anden række af spørgsmål:

  1. Hvem betaler advokatundersøgelsen?
  2. Har klienten indflydelse på advokatundersøgelsens fokus?
  3. Hvordan adskiller advokatundersøgelsens sigte sig fra en dommerundersøgelses?

Endelig er der for tiden en konkret sag omkring Naser Khader og det Konservative Folkeparti som I kender rigtigt godt. Jeg tror det vil interessere mine læsere at få sat nogle tal på denne. Derfor et par konkrete afsluttende spørgsmål:

  1. Hvor meget tager I for en advokatundersøgelse, for eksempel den I har lavet for det Konservative Folkeparti omkring Naser Khader?
  2. Hvad svarer jeres honorar til i timepris?

Det skal siges at jeg arbejder med stor gennemsigtighed hvorfor jeg forbeholder mig retten til at offentliggøre de her spørgsmål på mit medie. Det er vel i alles interesse at få mere klarhed over området.

Med venlig hilsen,   Lennart Kiil


At PLESNER ikke ønsker at forholde sig til problemstillingen i den her sammenhæng, gør den ikke mindre interessant.

For situationen er stadig den at hvad der må betragtes som betalte partsindlæg bruges af partierne, som har betalt for dem, til at smide folk ud.

Det er der mindst to alvorlige problemer i:

partierne tilsidesætter den demokratiske proces

partierne forklarer ikke at advokatundersøgelsen mere er et partsindlæg og end en reel undersøgelse

Advokatundersøgelser har lige pludselig fået en betydelig indflydelse på vores demokrati og den parlamentariske sammensætning, da beslutninger om hvem der må være i partierne nu træffes med henvisning til disse.

Organisationer: 
Del Her er den metoo-mail som magtfuldt advokatkontor nægter at forholde sig til