Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitet – #idpol.

Fødselstal i frit fald efter Norge indførte fædrekvote

Norge har registreret det laveste fødselstal nogensinde
Skrevet af Lennart Kiil

Danmark får ofte på puklen i medierne og blandt politikere og toneangivende såkaldte NGO’ere.

Ifølge disse aktører er det skammeligt at danske mænd holder mindre barsel end mænd i de andre skandinaviske lande.

Naturligvis er den allestedsnærværende organisation Djøf også aktiv i spørgsmålet:

I Djøf er der glæde over, at orlov til fædre endelig er på dagsordenen igen, fordi den skæve orlovsfordeling modvirker ligestilling på arbejdsmarkedet og hæmmer fædres mulighed for at indgå i et ligestillet forældreskab.

Danske fædre er stadig mindst på barsel i Norden | Djøfbladet

Et af de magtmidler som mange politikere og fagforeninger bedyrer nytten af, er øremærket barsel.

Eller som det lyder hos Kvinfo:

Hvis man vil have mænd til at tage en større andel af forældreorloven, er en øremærket fædrekvote det mest succesfulde policyinstrument. En kvote institutionaliserer nogle rettigheder og påvirker alle niveauer, også helt ud på arbejdspladsen og i familien.

– professor Tine Rostgaard til Viden om fædres barsel - Kvinfo

Tvang har det med at være ret effektivt.

Der følger bare nogle bivirkninger med.

Men målet helliger åbenbart midlet.

Øremærket barsel ændrer normerne effektivt

Det skrev organisationen for samarbejde i Norden, Norden, for nylig.

Og ja, det er muligt. Men hvis øremærket barsel ændrer på normerne, så ændrer den måske også på fødselstallet.

Norge er nu under et fødselstal på 1,5 barn per kvinde. Det er betydeligt lavere end Danmark som ligger omkring 1,7.

Danmark ligger nu i top for fødselstal i hele Skandinavien.

Land Fødselstal
Danmark 1,67
Sverige 1,66
Norge 1,48

Norge gik foran med deres fædrekvote. Ligesom de gik foran med kvoter i bestyrelser.

Begge dele har været en dårlig ide med mange utilsigtede bivirkninger.

Fagforeninger, politikere og alle de mange politiserede NGO’er er enormt optagede af det som de kalder ligestilling, men som ofte blot dækker over ensliggørelse af kvinder og mænd.

Og ingen tvivl om at al deres politik og alle deres kampagner faktisk bærer frugt.

Desværre er frugten af deres arbejde bare ikke ligestilling, men en faldende frugtbarhed i samfundet.

Kvinner i Norge får nå færre enn 1,5 barn hver

Øremærket barsel ændrer normerne effektivt | Nordisk Samarbejde