Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Corona-rekord: Langt over 20.000 demonstrationer på et år

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Corona-rekord: Langt over 20.000 demonstrationer på et år

Corona og nedlukninger fik frustrerede borgere på gaden — og nogle greb til vold
Skrevet af Lennart Kiil

Flere optøjer og demonstrationer end nogensinde før i Vesten - corona koster på flere fronter.

De seneste par år har været præget af et rekordstort antal demonstrationer.

For eksempel var der i USA mere end 22.000 demonstrationer alene i år 2020. En ny verdensrekord!

Langt fra alle demonstrationerne var direkte forbundet til corona eller nedlukninger, men en stor undersøgelse viser at tilbøjeligheden til at ville deltage i optøjer - af den ene eller anden art - er større blandt dem som føler sig mest presset af corona og de nedlukninger som har fulgt med.

Det gælder ikke bare i USA.

Og corona og covid har været en belastning på mange måder. Både for de mange direkte berørte og for samfundet — og for næsten os alle sammen da epidemien har vendt op og ned på mange ting.

Derfor er det måske ikke overraskende at et stort studie som omfatter USA, Italien, Ungarn og Danmark, viser at pandemien også har indflydelse på den politiske aktivitet. Og at denne er blevet mere voldsom.

Forskerne bag studiet ønskede og undersøge om den belastning som corona og covid har været på forskellige måder, blandt andet økonomisk og psykologisk, har gjort flere fjendtligt indstillet over for myndighederne og eventuelt gjort flere parate til at anvende vold for at fremme politiske mål.

Allerede inden studiet havde forskerne bidt mærke i en øget politisk aktivitet i flere lande.

Den aktivitet har blandt andet givet sig udtryk i det usædvanligt høje antal demonstrationer, hvoraf en væsentlig andel har haft en direkte forbindelse til corona og covid og sanktioner i kølvandet på udbredelsen af epidemien.

Undersøgelsen viser at for USA, Italien, Ungarn og Danmark, altså alle de undersøgte lande, var det sådan at de grupper som følte sig mere bebyrdede af corona-pandemien, også var mere villige til at engagere sig i voldelig aktivisme.

Frustrationer i forbindelse med corona og myndighedernes håndtering kommer sommetider til udtryk på voldelig vis.

For Danmark og Ungarns vedkommende var det også sådan at de grupper som følte sig hårdere ramt af epidemien, også var mere tilbøjelige til at engagere sig i fredelig aktivisme. Det gjaldt ikke for USA og Italien.

Så i Danmark har der blandt de hårdt ramte, eller dem som har følt sig mest frustrerede over corona og håndteringen, været et både fredeligt og i nogle tilfælde mindre fredeligt politisk engagement i undervejs og i kølvandet på pandemien.

De grupper som følte sig mest berørt af pandemien og myndighedernes respons på den i form af nedlukninger og andet, var også dem som var mest negativt indstillet over for statslige tiltag under pandemien.

Samlet set var der dog blandt de mange tusinde undersøgte ikke ret meget udtalt skepsis overfor myndigheder, og kun et fåtal af adspurgte havde rent faktisk engageret sig i voldelige optøjer eller lignende.

Læs mere i “The Psychological Burden of the COVID-19 Pandemic Is Associated With Antisystemic Attitudes and Political Violence” af Henrikas Bartusevičius, Alexander Bor, Frederik Jørgensen og Michael Bang Petersen.

Kilde

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09567976211031847

Del Corona-rekord: Langt over 20.000 demonstrationer på et år