Gå til hovedindhold

SKAT’s Systematiske Obstruktion af Borgernes Retssikkerhed

Af Per Tendrup

Internettet-svindel har i de senere år udviklet sig med foruroligende hast, her et eksempel på hvorledes SKAT udnytter Internettet til at påligne en folkepensionist en imaginær (frit opfundet) gæld på Kr. 172.357 + bøder + uspecificeret rente.

Til alt hæld for ovennævnte folkepensionist, fremsendte sagsbehandler(Nr. 1)* også et brev med nidkære trusler om gældspådragelse. Brevet indeholdt en e-mail adresse, formodentligt en fejl, siden alle e-mail er bandlyst hos SKAT for at sikre envejs kommunikation.

I dette tilfælde var det derfor muligt at respondere med en returmail og en forespørgsel om hvorledes beløbet var fremkommet?

Der kom imidlertid aldrig et svar, men en ny mail fra sagsbehandler nr. 2 med besked om at sagsbehandler nr. 1, var blevet langtidssyg og derfor ikke kunne besvare mailen.

Et par uger herefter fremkom et nyt brev fra sagsbehandler nr. 3 som indeholdt følgende citat:

”Du kan se bort fra vores forslag til at fastsætte din indkomst efter et skøn, som vi tidligere har fremsendt til dig.” Ingen yderligere forklaring, eller undskyldning.

Det Socialfascistiske System Fungerer

Automatikken i et forkvaklet IT systemet fungerer imidlertid.

Udbetaling Danmark kvitterede omgående, med information om at folkepensionisten havde fået udbetalt Kr. 47.496 for meget i folkepension? tilsyneladende en ny automatiseret fejl som følge af samkøring med SKAT?

Efter 6 måneders forløb modtages et 6 siders forvrøvlet og uforståeligt brev fra Udbetaling Danmark med overskriften. ”Vi har beregnet, at du har fået udbetalt det, du skal have i folkepension”?

Anmeldelse til Ombudsmanden, Politiet og Statsadvokaten 
  • En klage til Ombudsmændene, som jo er sat i verden for at sikre borgernes retssikkerhed, blev besvaret af en assistent med floskler om at den slags ågerkarle virksomhed (MK) (dokumenterbar gældspådragelse) skam ikke var noget Ombudsmændene kunne tage sig af.
  • En efterfølgende Politianmeldelse for pengeafpresning, mod en provisions-lønnet sagsbehandler (nr.1), blev fejet af bordet, med en standard bemærkning om at rette en klage til Skatte-og Gældsstyrelsen? Hvilket vel næppe giver nogen mening.
  • Statsadvokaten erkender at der muligvis kan være tale om en fejl, men informerer at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning.

Ombudsmanden, Politiet og Statsadvokaten, 3 institutioner som burde være nærmest til at sikre borgernes retssikkerhed, undsiger altså her hver for sig, ethvert ansvar, præcis som anonyme sagsbehandlerne hos SKAT.

”Find et job med mening”

Gældspådragelse er ikke kun noget som lyssky internet udbydere er ansvarlige for.

SKAT averterer for tiden efter nye medarbejdere på stats-TV DR, med floskler som ”Find et job med mening”

Ovenstående offentlige administration er et eksempel på hvorledes en folkepensionist bliver udnyttet og gældsat af et anonymt og ansvarsløst system.