Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Du ønskes glædelig Guy Fawkes Night

Remember, remember the Fifth of November,
The Gunpowder Treason and Plot,
I know of no reason
Why the Gunpowder Treason
Should ever be forgot.
– Del af et rim, de fleste kender fra filmen V for Vendetta.

I dag er det den 5. november og Facebook og flere andre medier oversvømmes nu med billeder af Guy Fawkes-masker og referencer til filmen og tegneserien V for Vendetta - og hvorfor så det?

Lad os lige tage den helt korte introduktion til Guy Fawkes masken.

Guy Fawkes var en af hovedmændene i en sammensværgelse, The Gunpowder Plot, som i korte træk havde planlagt, at sprænge det britiske parlament i luften, da det skulle åbne den 5. november 1605. Sammensværgelsens mål var at likvidere den protestantiske Kong Jakob 1. af England (på engelsk, King James I of England) og erstatte ham med et katolsk statsoverhoved. Missionen mislykkedes og Guy Fawkes blev arresteret.

Op gennem den engelske historie er man gradvist begyndt at fejre den 5. november, som Guy Fawkes Day eller Guy Fawkes Night. Guy Fawkes havde, så vidt vides, et markant skæg, som vi i dag kender det fra masken.

Guy Fawkes idé om at sprænge det britiske parlament i luften, blev senere brugt som omdrejningspunkt i filmen V for Vendetta, hvor frihedskæmperen, V, brugte en Guy Fawkes maske til at symbolisere at idéer aldrig dør. Handlingen udspiller sig i et fascistisk London, hvor ytringsfriheden er fjernet og befolkningen indoktrineres til den ”rette” levevis via magtfulde medier, og hvor der slås hårdt ned på afvigere af de frygtede og korrupte Fingermen.


Jeg skal selvfølgelig ikke afsløre her, om det lykkedes V, at sprænge parlamentet i luften, men vi kan nu tage fat i, hvorfor masken bruges som symbol i dag – i Danmark.

Den totale stat

Danmark har en af verdens mest udbyggede velfærdsstater, der gennem de seneste årtier har udviklet sig til det, der minder om en totalstat – dog bildes borgerne ind, at omsorgen for borgerne er den drivende kraft, men konsekvensen er, at den individuelle frihed begrænses kraftigt, og ensretningen af borgerne sker i stadig stigende grad.

Borgerne er eksempelvis tvunget med i en offentlig forvaltet sygeforsikring, som fortalerne kalder gratis, mens de refererer til, at der ikke er brugerbetaling – endnu!


Finansieringen sker i stedet via skatten, som bestemt ikke kan betragtes som en frivillig ordning – hvis borgeren ikke betaler sine skatter og afgifter, vil staten, mod borgerens vilje, hæve pengene på dennes konto – eller i yderste konsekvens kidnappe personen og smide denne i fængsel. 
 For at sikre at ingen snyder velfærdsstaten, er der blevet indført omfattende overvågning af borgernes bankkonti og -transaktioner, virksomhedsregnskaber, ansættelsesforhold mm., og der er endda åbnet mulighed for, at SKAT kan bevæge sig ind på borgerens private ejendom uden retskendelse for at sikre, at der ikke foregår arbejde, hvoraf der ikke svares skat, også kaldet sort arbejde.

Ydermere er der opstået et nyt tiltag kaldet totalkontroller, hvor myndighederne samarbejder om at kontrollere bilister for stort set alle forhold ved at standse samtlige borgere på en udset vejstrækning - de kontrolleres for: skattegæld, registreringsafgift, dæktryk, euforiserende stoffer, spritkørsel, forsikringer, våben og uorden i papirerne mm..


Velfærdsstaten opfordrer endda borgerne til at angive hinanden på den mindste mistanke om socialt bedrageri.


Den offentlig sygeforsikring forvaltes samtidigt på en måde, hvor borgerne forsøges ensrettet til, at de ikke belaster fælleskassen mere end, hvad der er vurderet nødvendigt. Borgerne præges (nudges) over tid med sundhedskampagner; spis grønt, dyrk motion, rygestop og maks. antal på genstande om ugen for begge køn – eller seneste bud; en tænketank for madvaner i de danske hjem.

Og der sker også mere og mere direkte regulering af borgernes vaner, eksempelvis er der indført rygeforbud på adskillige offentlige arbejdspladser, for ikke at nævne på DSBs togperroner.Ansvar afløses af "omsorg"

Med udgangspunkt i ovennævnte eksempel, sygeforsikringen, kan man se, at for at velfærdsstaten kan yde sin omsorg for borgerne, må den tage værktøjer som tvang, vold, indoktrinering, formynderi, overvågning og kontrol i brug – og at den personlige frihed begrænses omfattende.Staten regulerer efterhånden, ud fra samme princip, næsten alle aspekter af borgernes liv – omsorgen medfører begrænsninger i form af et voksende regelkompleks, adfærdsregulerende skatter og afgifter på nydelsesprodukter og andre varer, den formyndende stat har vurderet skadelige, samt endeløse rækker af kampagner.Borgerne får trukket en række begrænsninger ned over sig, som de aldrig har ønsket, samtidig med at de kan se, at modydelserne forringes løbende.

Fælleskassen bruges ikke længere i stor nok udstrækning til den lovede omsorg, altså varme hænder, der kunne modsvare den mindre frihed. Borgerne kan derimod se, at der bruges penge til at føre angrebskrige, støtte banker, uvirksomme toge mm., samt forskellige offentlige projekter som bænke med lys i, udendørs bogreoler, fodstøtter til cyklister og meget andet.

DENNE UDVIKLING har medført en systemlede i befolkningen, hvor folk håber på en drastisk ændring af vores samfund, og mange bruger derfor i dag Guy Fawkes' maske til at markere dette ønske om et opgør med den overforbrugende, begrænsende, formyndende, kontrollerende og overvågende totalitære velfærdsstat og et opgør med magthaverne – og jeg er en af dem!Glædelig Guy Fawkes Night.


Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil