Nu skal myndigheder lære at slippe magten

Af Lennart, 12. januar, 2022

Perioden under corona-pandemien har været præget af tiltagende regulering af folks fritidsliv. Både direkte regulering og indirekte.

Den direkte regulering har været i form af nedlukninger og eksempelvis krav om coronapas, hjemsendelser fra arbejdspladser og skoler og lignende.

Myndighederne har også i hidtil uset grad benyttet sig af "nudging" - altså forsøg på at skubbe til borgernes adfærd for at opnå et bestemt resultat.

Det har blandt andet givet sig udtryk i det enorme antal kampagner som er kommet fra for eksempel sundhedsstyrelsen og er set på alt fra YouTube-videoer til togstationernes reklamestandere. Det er den indirekte regulering.

Begge former kan anses som en form for regimentering af borgerne. Vi har været gennem en periode hvor borgerne har skullet rette ind efter myndighedernes befalinger.

Det fænomen har jeg samlet beskrevet under termen "regimentering".

Nu er det på tide med en snak om det fænomen.

Lige så vel som borgerne skal aflære deres underkastelse, så skal myndighederne vnu trække sig tilbage og forlade de områder af borgernes liv som de under corona-pandemien har kunnet kolonisere enten direkte eller indirekte.

Tak fordi du læste Folkets Avis

Uden betalende læsere,
kan avisen ikke eksistere.

— Lennart Kiil

Meld dig til nu