Gå til hovedindhold

Min erfaring med Skatte-styrelsen

Af Per Tendrup

Et eksempel på hvorledes, ansvarsløse og nidkære sagsbehandlere hos SKAT lukker et lille privat firma og gældsætter en folkepensionist.

Det begyndte i 1996 med at jeg registrerede et firma baseret på nye koncepter uden noget eksisterende Dansk marked. Som en følge heraf var indtægterne i begyndelsen ikke eksisterende eller meget lave.

Jeg blev derfor ringet op af en uforskammet sagsbehandler fra SKAT i Maribo som var utilfreds med at firmaets momsudgifter oversteg momsindtægterne og som derfor informerede mig om at hun havde tænkt sig at lukke mit firma.

Jeg tillod mig at være uenig og gjorde opmærksom på at firmaet ikke var bankrupt, samtalen endte med at hun i frustration smed røret på.

Kort tid herefter blev der på firmaregisterets hjemmeside påført en kommentar om at mit firma var ophørt?

Jeg var derfor forhindret i at indberette moms, indtil en af mine klienter på et senere tidspunkt gjorde mig opmærksom på at mit firma var blevet lukket.

Jeg forsøgte derfor at genregistrere firmaet og til min overraskelse viste det sig at det stadig eksisterede og jeg fik mit oprindelige moms nr. tilbage.

I de efterfølgende år har firmaet halvårligt opgjort og indbetalt moms-indtægter til SKAT uden de store problemer, faktisk mener jeg at SKAT burde være mig taknemlig for indbetalingen af momspenge fra Danske klienter som ellers ville være endt i de forkerte lommer, hos et Amerikansk firma.

I år 2020 forsøgte en anden emsig sagsbehandler fra SKAT sig ligeledes med at lukke firmart, denne gang ved at påligne mig en skattegæld på Kr.172.375.

Skat's praksis er at sagsbehandlerne er anonyme, heldigvis var jeg i dette tilfælde i besiddelse af hendes e-mail adresse og kunne derfor rette en forespørgsel om hvorledes beløbet var fremkommet. Min e-mail blev aldrig besvaret, og sagsbehandleren blev efterfølgende langtidssygemeldt.

Efter korrespondance med adskillige andre sagsbehandlere viste det sig at beløbet var frit opfundet og en del af en konspiration der forsøgte at fremstille mig som skatteunddrager.

Fejlen blev efterfølgende erkendt af SKAT i en mail med teksten:

”Du kan se bort fra vores forslag til at fastsætte din indkomst efter et skøn, som vi tidligere har fremsendt til dig” (via internettet).

Ingen yderligere forklaring, eller undskyldning.

For at undgå yderligere svindel fra sagsbehandlere hos SKAT var jeg derfor nødsaget til at lukke firmaet. Paradoksalt nok viste det sig at SKAT i den mellemliggende tid har udviklet dette til en utrolig bureaukratisk proces, hvor man nu skal ansøge om at få lov til at lukke sit eget gældfri firma.

Efter at have udfyldt adskillige formularer på internettet opgav jeg at trænge igennem til en af de mange sagsbehandlere.

Jeg modtog samtidig modstridende og intimiderende henvendelser fra SKAT’s forskellige divisioner og lokaliteter, herunder anonyme mails med gældsættelse og trusler om bøder, og politianmeldelser.

Eksempelvis:

”Hvis du ikke betaler din gæld, kan vi foretage udlæg i dine aktiver, fx hus, maskiner eller andet. Det betyder, at vi kan sælge dine ejendele på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale af på din gæld.”

Hertil en ny automatiseret fejl som følge af samkøring mellem SKAT og Udbetaling Danmark:

Et brev med information om at jeg havde fået udbetalt Kr. 47.496 for meget i folkepension? Udbetaling Danmark har i lighed med SKAT uhyre vanskeligt ved at erkende fejl. Jeg modtog dog efterfølgende et 6 siders forvrøvlet brev med overskriften.

”Vi har beregnet, at du har fået udbetalt det, du skal have i folkepension”

Det bør dog nævnes at jeg også modtog en undskyldning fra SKAT:

”Sammen med brevet fik I tilsendt et overblik over manglende indberetninger. Dette tilsendte overblik er forkert, og I kan derfor se bort fra det tilsendte brev samt det medfølgende bilag. Vi undskylder for de eventuelle gener, det har medført.”

Venlig hilsen
Skattestyrelsen

Man kunne heraf konkludere at sagen nu var afsluttet, men ak nej, endnu en egennyttig sagsbehandler fra SKAT ønskede at slå plat på situationen med et nyt ubegrundet og lovstridigt krav på Kr. 5.000?

En forespørgsel på hvorledes beløbet var fremkommet blev besvaret med en arrogant bemærkning om at jeg jo bare kan klage til SKAT (mod betaling) såfremt jeg er utilfreds.

Ak ja, såfremt den tid jeg har brugt på korrespondance og moms-administration skulle betales med den samme høje timeløn som sagsbehandlere hos SKAT, var det blevet et betragteligt beløb.

Nu har skattestyrelsen for nyligt meddelt at skatteadministration er en kompliceret sag og derfor må der ansætte yderligere 1000 højtlønnede nye medarbejdere.

Det falder naturligvis ikke skattestyrelsen ind, at man med økonomisk fordel og tilmed mindre mistro og chikane af skatteborgerne, alternativt kunne simplificere lovgivning og administration,

Men nej det er der jo ingen offentlige beskæftigelsesmuligheder og penge i.

Mit forhenværende firma modtog megen anerkendelse fra klienter, med tak for god service.