Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Curlingsamfundet

Skrevet af Thomas Gyldborg

Der har været megen snak om curling-forældre, og hvordan der er begyndt at komme et opgør med dette. Jeg har dog lagt mærke til, at samme "curling-holdning" gør sig gældende i samfundet som helhed, hvilket gør mig bekymret - specielt på mine børns vegne.

Vi ser, at der bliver lavet masser af foranstaltninger, der skal sikre, at borgere ikke behøver at tænke sig om. Det gælder regler og love, der forbyder uhensigtmæssig opførsel, men i virkeligheden blot sikrer, at folk ikke tænker og derfor bliver regelryttere i stedet.

To eksempler fra hverdagen

Curlingforældrene er/var nervøse for deres børns vej til skole, og kører/kørte dem, derfor dertil i bil hver dag. Dette gjorde det mere usikkert for de andre skolebørn, hvilket øgede mængden af biler og trafik foran skolen endnu mere, da de andre forældre også blev nødt til at køre deres børn så.

Derfor er mulighederne for at køre børn i skole blevet formindskede, da mange skoler forsøger at komme problemet til livs ved ikke at tillade biler at holde foran skolen. Forældrene skal derfor parkere et stykke væk og gå over vejen for at komme i skole. Da dette kan være forbundet med fare, har man derfor lavet skolepatruljer, der standser trafikken, så man kan passere, hvilket resulterer i, at bilisterne ikke standser for fodgængerne, selvom de går på en fodgængerovergang. Oveni glemmer vi derved at lære børnene at få øjenkontakt med bilisterne for derefter at kunne passere gaden uhindret.

Vores børn får derfor ikke lært, hvordan man benytter en ureguleret fodgænger-overgang. Jeg forudser, at det næste skridt bliver, at der ved samtlige fodgænger-overgange (uanset om de er i forbindelse med et kryds eller ej), vil blive opsat lysreguleringer.

Vi har også forskellige love og regler, som skal gøre, at man ikke kommer til at skade hinanden. Et eksempel er cykling på fortovet. Hvis man cykler i samme fart, som man ville gå, fylder man mindre, end hvis man gik med cyklen ved siden af. Da der er folk, der cykler meget hurtigere, end man ville gå eller løbe på et fortov, har det ført til et forbud mod cykler på fortove. Da lov tilsyneladende har forrang over sund fornuft, gør det, at regelrytterne chikanerer de folk, der rent faktisk tager hensyn til andre ved at cykle langsomt på fortovet, fremfor at fylde mere ved at trække.

Dum i trafikken

Rundkørsler, stopskilte og lysreguleringer erstatter oftere og oftere den ubetingede vigepligt. Også på den måde mister mange langsomt evnen til at tænke selv og vise hensyn, hvilket fører til flere og flere rundkørsler, stopskilte og lysreguleringer. I myldretidstrafikken ser jeg færre og færre, der holder tilbage for folk, der skal ud fra sideveje. Jeg forsøger selv at give plads så ofte som muligt, men en enlig svale gør intet forår.

Jeg holder også tilbage for gult, hvilket ofte fører til at folk bagved bliver sure på mig. Til gengæld forstår jeg godt frustrationer over lysreguleringer, der ofte forsinker folk på steder, hvor der næsten ikke er noget trafik. Kunne vi ikke overdrage noget mere ansvar til folk, og skære ned på antallet af lyskurver og evt. fjerne selve lysreguleringen om natten, ved at den blinker gult lys i stedet? Vi kunne udvalgte steder give folk lov til at dreje til højre for rødt.

De to sidste forslag er implementeret med stor succes flere steder i udlandet. Det kræver blot, at vi stoler på folk.

Regler og Rasmus-modsat

Der er indført aldersgrænser for, hvornår man må købe smøger og alkohol. Det vil sige, at forældrenes incitament til selv at lære børnene om, hvorfor alkohol i en ung alder og cigaretter generelt er en dum ting, er væk. Oveni giver reglerne et incitament til de unge til at bryde forbuddet, da ungdommen som altid begår oprør.

Man kommer ikke igennem med viden og oplysning via et forbud. Man får ikke folk til at tage reelt hensyn til andre via regler og regulativer. Det er en falsk opdragelse og hensynstagen. Regler og forbud skaber en negativ spiral, der får folk til at lede efter smuthullerne. Det får også mange folk, der overtræder reglerne, til at være mere hensynsløse, når de bryder loven. Om det er en lille overtrædelse eller en stor overtrædelse gør ingen forskel i folks hoveder. De begår jo en overtrædelse af reglerne ligegyldig hvad.

DET, der skal til, er at genindføre hensynstagen, gensidig respekt og sund fornuft. Fjern love, så folk skal tænke selv.

Vi har alle brug for andre, og hvis man i stedet for love, regler og husordener indfører de tre ting, jeg nævnte, vil vi komme i en positiv spiral, hvor vi er der for hinanden, fordi vi ved andre er der for os. Almindelig hensyntagen og sund fornuft over gold lovgivning.